Pasaules publiskās adīšanas diena Mazirbē

15. VI šāda īpaša diena notika Mazirbē.

Pasaules publiskās adīšanas dienai ir vairāk nekā 10 gadu sena vēsture. Tās galvenais uzdevums ir pievērst apkārtējās sabiedrības uzmanību adīšanai kā aizraujošai nodarbei. Satiekoties vairākiem adītājiem vienkopus, ir iespēja risināt interesantas sarunas par adīšanu un dalīties pieredzē.

Šogad visā pasaulē adīšanas dienas notika no 8. līdz 16. VI. Latvijā šī diena kupli notika Rīgā, Valmierā un Kuldīgā.

Arī mēs, pulciņa «Kamolītis» dalībnieces, jau trešo gadu piedalāmies šajā pasākumā.

15. VI pulcējāmies Mazirbes centrā pie Līvu tautas nama, lai, spožas saulītes sasildītas, uzsāktu jaunu kopdarbu. Mūsu pulciņa pirmajā gadā tapa košais musturdeķis, kas rotā bibliotēkas sienu. Tagad esam sasparojušās jaunam kopīgam darbam — adītai jostai ar dažādiem ornamentiem.

Ļoti priecājamies, ka mūs pamanīja un mūsu pulciņu apciemoja vairāki garāmgājēji, lai uzzinātu, ko darām. Tas arī ir šīs dienas un, protams, arī mūsu mērķis. Arī mazā Mazirbe piedalās pasaules aktivitātēs!

Sniedze Švāģere

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.06.21.adisanas_diena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki