Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ir pienācis priecīgs brīdis! Līgumā «Papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā» paredzētie būvdarbi projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» ir pabeigti.

Dundagas ciema iedzīvotāji ir ieguvuši iespēju pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam Pils, Brīvības, Puķu un Upes ielā. Rekonstruēti kanalizācijas tīkli Īsajā, Skolas, Talsu, Meža un Maija ielā, bērnudārza teritorijā un vidusskolas pieslēgums. Ūdensapgādes tīkli rekonstruēti Puķu, Upes, Brīvības, Meža, Skolas, Maija un Pils ielā, kā arī vidusskolas pieslēgumam. Kopumā izbūvēti 2824 metri ūdensapgādes tīklu, 3217 m pašteces kanalizācijas tīkls un 982 m kanalizācijas spiedvads. Būvdarbos atjaunots 9112 m² ielu, iebrauktuvju un ietvju segums un 8329 m² zālāju segums. Uzbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbi Dundagā radīja samērā lielus apgrūtinājumus iedzīvotājiem, tomēr tagad, paskatoties uz paveikto, redzam ieguvumus. Papildus izbūvētajiem inženiertīkliem atjaunoti arī gājēju celiņi, segums vairākās ielās un māju pagalmos. Vēlreiz paldies visiem dundadzniekiem, kas ar sapratni uztvēra neērtības, un tiem, kas ieinteresēti sekoja līdz labiekārtošanas darbiem un aizrādīja par nepaveikto vai nekvalitatīvi izdarīto.

Kopumā projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» ieguldīti vairāk nekā divi miljoni latu, no tiem 85% ir Eiropas Savienības (ES) finansējums, 5% valsts un 10% pašvaldības līdzfinansējums. Projekta norises gaitu kontrolēja un ar padomu palīdzēja Vides aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijas darbinieki.

Paldies par darbu projekta īstenošanā piesaistītajiem pašvaldības speciālistiem un SIA «Ziemeļkurzeme» darbiniekiem!

Visus sākotnēji plānotos darbus ūdensapgādes darbus tomēr neizdevās paveikt būvdarbu sadārdzinājuma dēļ, taču cerams, ka arī turpmāk ES atvēlēs līdzekļus ūdensapgādes sistēmu uzlabošanas projektiem un izdosies pabeigt ieplānotos ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbus.

Guntis Kārklevalks

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.06.28.tas_ir_noticis.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki