Svētku karogi pacelti!

30. VI, kad saule atradās visaugstāk, visā Latvijā pacēla Dziesmu un deju svētku karogus ar vietējo ļaužu iedziedātu zīmi.

Kolkas karogā latvju rakstu zīmes ir izveidotas no Kolkas jauktā kora iedziedātās latviešu tautas dziesmas «Pūt, vējiņi!», kas arī skanēja 30. VI. Savukārt dundadznieki iedziedāja svētkus ar «Bēdu manu, lielu bēdu», un labu izdošanos Rīgā visiem dalībniekiem novēlēja domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns. Dundagā svētku karogu pie pasta ēkas pacēla dejotāju vadītāja Dace Treinovska — cilvēks, kas visvairāk piedalījies Dziesmu un deju svētkos, pašdarbībā apēdusi pudu sāls un desmitreiz tik daudz izspiedusi no saviem dejotājiem. Kolkā uzvilkt svētku karogu mastā pie pagasta pārvaldes bija uzticēts koristam Viesturam Čačim.

No mūsu novada uz svētkiem dosies seši kolektīvi: jauktie kori no Dundagas un Kolkas, divi Kolkas koklētāju ansambļi un divas «Dun–Dang» deju kopas: vidējās paaudzes un senioru. Pavisam sarakstos minēti 36 dalībnieki no Kolkas un 70 no Dundagas. Dundadznieku saimē jaunākais svētku dalībnieks ir korists — vidusskolēns Rūdolfs Bražis, savukārt gados cienījamākā ir dancotāja Mārīte Jurča. Kolciniekiem gados vecākais ir korists Nikolajs Bordjugs, bet jaunākā — astoņgadīgā koklētāja Ieva Langzama.

Jāpiebilst, ka nevejniece Daina Vāgenmeistere ceļamaizei dāvāja pa siera ritulim katram duņdžiņu dejotāju kolektīvam.

Lai mūsējiem skanīgas balsis un raits dejas solis svētku kopskaņā!

Alnis Auziņš
Ineses Dāvidsones un Laura Laicāna foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.01.svetku_karogi_pacelti.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki