Novada skolās

2013. gada 2. ceturksnī projektā «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā» turpinājās radošo darbnīcu, pagarinātās dienas grupas un medicīniski koriģējošās vingrošanas nodarbības sadarbības partneru skolās — Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā, Talsu pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā.

Ir nodrošināti sociālā pedagoga, psihologa, skolotāja palīga un logopēda amati. Kolkas pamatskolā, Dundagas vidusskolā un Mazirbes internātpamatskolā notika darba un sadzīves prasmju praktiskās nodarbības. No 5. līdz 7. jūnijam Kolkas pamatskolā darbojās nometne, kurā piedalījās skolēni no sadarbības partneru skolām.

Ilze Kriķīte


Projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā»

Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta numurs 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/O91

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.03.mazirbe.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki