2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • 106 ir mūsu skaitlis. Labāko balsu un veiklāko kāju īpašnieki aizbrauc uz Dziesmu un deju svētkiem — lai deju grīda rīb, lai gaiss trīs!
  • Laicāna laiks. Divdesmit jautājumu priekšsēdētājam.
  • Domes domas dalās. Par saimnieka amata vietu vidusskolā un Dundagas bērnudārzā.
  • Kāpēc Kolkā pat bākas zied jeb Kas iedvesmo Jāni Dambīti.
  • Gan lauku smagums, gan mīlestības vieglums. Kopā pavadīts mūžs Nevejā.
  • Piekrastes daba, ļaudis un vienīgā govs. Plenēra izstāde «Līvzemē» Lībiešu tautas namā Mazirbē.
  • Tālā «Tālava» tuvumā. Maskavas latviešu koris kopā ar novada pašdarbniekiem Kolkas tautas namā ieskandina Dziesmu svētkus.
  • Pa Veclaicenes šoseju uz priekšu! Mūsu pensionāri aizrullē līdz Peipusam.
  • Arheologs paver noslēpumu plīvuru. Pils pagalma izrakumos atrastais.
  • Kapu svētki būs. Drusku citos laikos, bet tomēr!

No 10. jūlija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.05.2013._gada_julija_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki