Darbi nacionālajā parkā

Gadu gaitā lielākā daļa Slīteres nacionālā parka dabas tūrisma infrastruktūras bija nolietojusies un dažās vietās ir kļuvusi bīstama. Tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projektā «Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās» veic vērienīgus būvniecības un atjaunošanas darbus.

Drīzumā apmeklētājiem būs pieejamas Slīteres nacionālā parka dabas takas ar informācijas stendiem, stāvlaukumi ar atpūtas vietām, tualetēm un informācijas stendiem.

Tiek atjaunota 1,2 km garā Slīteres dabas taka un 1 km garā Kolkas priežu dabas taka, kurās būs jauni stendi ar informāciju par dabas vērtībām, kā arī 3,4 km garā Pēterezera dabas taka. Parka apmeklētājiem atkal būs pieejams automašīnu stāvlaukums pie Šlīteres bākas. No jauna tiek būvēts automašīnu stāvlaukumi Sīkragā un Mazirbē.

Darbus iecerēts pabeigt līdz augusta sākumam. Jaunais, 10,5 m augstais dabas un putnu vērošanas tornis pie Kolkas raga priežu dabas takas ir jau uzcelts.

Projektā līdz gada beigām izbūvēs dabas tūrisma infrastruktūru arī 41 Latvijas aizsargājamās dabas teritorijā 57 pašvaldībās.

Aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka atsevišķi objekti remonta dēļ apmeklētājiem varētu nebūt pieejami.

Dabas tūrisma infrastruktūru regulāri apseko un bīstamās vietas apzina, taču Dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot par pamanītajām bīstamajām vietām uz e-pastu daba@daba.gov.lv vai pa telefonu 67509545.

Aicinām arī jau izveidoto infrastruktūru izmantot atbilstoši mērķiem, jo bieži nākas secināt, ka tieši neatbilstoša lietošana rada lielus bojājumus un samazina tās kalpošanas laiku.

Infrastruktūru (laipas, skatu torņus, tiltiņus, robežzīmes, stendu u.c.) veido atbilstoši teritoriju dabas aizsardzības plāniem, ar kuriem var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa lapā www.daba.gov.lv. Infrastruktūru būvē īpaši izstrādātā vienotā stilā.

Rita Jakovļeva,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Projekta kontaktpersona:
Valērijs Seilis,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas tūrisma infrastruktūras departamenta vadītājs
E-pasts – valerijs.seilis@daba.gov.lv
Mob.tel. - 26197174

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.15.darbi_nacionalaja_parka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki