Leģenda par Zaļo jumpravu turpinās...

Otro vasaru pēc kārtas Dundagas pilī notiek aizraujoša nometne bērniem — «Pie Zaļās jumpravas». Šogad tā norisinājās no 7. līdz 13. VII.

Nometnes radošās skolotājas: no kreisās Agnese Meškane, Inga Blūmentāle un Evija Puriņa.   Lielā lāde ar atslēgu, kuras šifrs nometnes bērniem bija jāatmin. Blakus lādei — Saules rats, uz kura atradās tieši tādas pašas zīmes un cipari kā uz atslēgas. Saules rats bija kā pavediens, ko atstājusi Zaļā jumprava, un ar kura palīdzību nometnes dalībnieki, pildot dažādus atjautības un izturības uzdevumus, atminēja trīs īstās zīmes, lai lādi atslēgtu. Katrai istabiņai bija savs Saules rats.

Dundagas pils kāda nometnes dalībnieka darbā. Izmantota dzija no Pāces vilnas fabrikas.

Par to vairāk lasiet nākamajā «Dundadzniekā»!

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.15.zala_jumprava.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki