Lauku saimniecību modernizācija

lad.jpg Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Lauku saimniecību modernizācija» saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr. 783 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai» un Ministru kabineta 01.11.2010. noteikumiem Nr. 1026 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam «Lauku saimniecību modernizācija»».

Četrpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana lauku saimniecībām notiks no 19. augusta līdz 17. septembrim ar publisko finansējumu Ls 8 340 000 (astoņi miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši latu), kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija — astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā «ES atbalsts».

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.18.lauku_atbalsta_dienesta_pazinojums.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki