Volejbolisti sacenšas Pācē

27. VII notika kārtējā «Daiņa Derkevica piemiņas kausa» izcīņa volejbolā.

To atklāja novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns. Karogu pacēla Gints Jānbergs un Gundars Krūziņš, pārstāvji no pērnā gada uzvarētāju komandas.

Par uzvaru sacensībās cīnījās 9 komandas no Mārupes, Talsiem un Dundagas. Pirmo vietu ieguva komanda «13. bloks»: Klāvs Cirvelis, Krists Dambergs, Jānis Krūze, Sigeta Kviese, Elīza Matroze un Kristaps Bolšings. Otrajā ierindojās sporta klubs «Dundaga»: Jānis Zīle, Laine Šmite, Raitis un Kaspars Kristiņi, Dace Krūziņa, Kristaps un Toms Šeptes. Trešā bija komanda «Pāce»: Andra Grīvāne, Una Sila, Gundars un Kristaps Krūziņi, Didzis Kārkliņš un Aivars Maksimovs.

Laiks bija jauks, ūdens — silts, spēļu gaisotne — draudzīga.

Pirms sacensībām vēlēšanos apgūt sacensību galvenās sekretāres prasmes pieteicās Marika Labareviča, kas šoreiz to veica kopā ar Gundegu Lapiņu.

Kādā no pauzēm starp spēlēm Sandra Kokarēviča vadīja atrakcijas šautriņu mešanā un basketbola soda metienos. Citā starpbrīdī kopā sanāca Jānis Zadiņš, Jānis Māgurs, Gints un Ģirts Jānbergi, lai pamuzicētu. Balli spēlēja Georgs Ignatjevs, Juris Kajaks un Viesturs Hartmanis.

Par tradicionālo zivju zupu, kas gršoja lieliski, paldies Arnim Nepartam un Rudītei Celai, kā arī viņu čaklajiem palīgiem! Par ieguldīto darbu, lai sacensības veiksmīgi notiktu, — Gintam Jānbergam, Gundaram Krūziņam, Jānim Zīlem, Raitim un Kasparam Kristiņiem!

Pateicība atbalstītājiem: Dundagas novada domei, IK «Luux», SIA «Woodstuff», SIA «Roluks», SIA «Dundagas meži», SIA «Gapa», SIA «ICO», Pāces vilnas ceham, piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai «Dundaga» un Jānim Zīlem.

Nākamgad šim pasākumam apritēs 20 gadi.

Diāna Siliņa un Gundega Lapiņa, G. Lapiņas foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.07.30.volejbolisti_sacensas_pace.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki