Košragā sākas pirmā Lībiešu vasaras universitāte

10. VIII Ziemeļkurzemes piekrastē sāksies Lībiešu vasaras universitāte — vēsturē pirmā augstskolas līmeņa programma, kas piedāvā apgūt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru.

Lībiešu vasaras universitātē piedalīsies studenti, docētāji un pētnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Vācijas universitātēm. Tās organizators ir Līvõ Kultūr sidām — Lībiešu kultūras centrs — sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Tartu Universitāti, kas programmas dalībniekiem nodrošina Eiropā abilstošu studiju novērtējumu kredītpunktos (ECTS).

Vasaras universitāte notiks Košragā — lībiešu tradicionālajā dzīvesvietā, kas ļaus vasaras universitātes dalībniekiem plašāk iepazīt lībiešu valodu un kultūru tās tradicionālajā vēsturiskajā vidē. Līdztekus Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemiem programmas dalībnieki iepazīs arī vienu no nozīmīgākajām pilsētām lībiešu kultūrvēsturē — Ventspili. Iepazīšanās braucienus atbalstījušas Ventspils un Kolkas pašvaldības.

Lībiešu vasaras universitātes nodarbības vadīs labākie lībiešu valodas un kultūras pētnieki: Tartu Universitātes emeritētais profesors, lībiešu valodas vārdnīcas sastādītājs Tīts Reins Vītso; Tartu Universitātes profesors, Salacas lībiešu valodas vārdnīcas autors Karls Pajusalu; Tartu Universitātes zinātņu doktors, pētnieks, vārdnīcas sastādītājs, daudzu lībiešu grāmatu un pētījumu autors un redaktors, Lībiešu kultūras centra dibinātājs Valts Ernštreits; lībiešu valodas pētniece un Tartu Universitātes doktorante Mīna Norvika un vieslektori. Līdzās valodas un kultūras apguvei un popularizēšanai, vasaras universitāte veicina arī pētnieku starpvalstu sadarbību. Viņu uzkrātās zināšanas palīdz attīstīt lībiešu valodu un turpmāk īstenot pētniecību, tādējādi nodrošinot lībiešu valodas un kultūras pastāvēšanu reģionā un veicinot lībiešu valodas apguves un pētniecības materiālu radīšanu un pieejamību.

Lībiešu valodas pratēju un runātāju skaits ir ļoti neliels, tā ierakstīta arī UNESCO valodu sarkanajā grāmatā kā kritiski apdraudēta valoda, tāpēc ir nepieciešams gan pētīt, gan popularizēt lībiešu valodu un iezīmēt to pasaules un reģiona valodu kartē tieši Baltijas jūras reģionā, kam lībiešu valoda un kultūra ir piederīga. Lībiešu valoda un kultūra ir Latvijas neatņemama sastāvdaļa un bagātība, kas iekļauta arī Latvijas kultūras kanonā, tāpēc jo būtiski, ka pirmā šāda augstskolas līmeņa mācību programma ir izveidota un pieejama tieši Latvijā.

Valts Ernštreits

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.08.09.kosraga_sakas_pirma_libiesu_vasaras_universitate.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki