Lībiešu svētku atskaņas Mazirbē

8. VIII vakarā lībiešu tautas namā varējām klausīties senās līvu dzimtas pārstāves Julgī Staltes koncertu.

Lai panāktu lielāku kopības un vienotības sajūtu, tikām aicināti sasēsties puslokā. Visas dziesmas skanēja līvu valodā. Pirms tam gan Julgī saturu atstāstīja latviski, lai klātesošie labāk varētu iejusties dziesmas noskaņā. Gan vārdu, gan mūzikas autore ir pati izpildītāja.

Vakara gaitā tikām iepazīstināti ar trīs veidu dziesmām. No tā saucamajām stihijas dziesmām visvairāk atmiņā palika vēja dziesma un uguns dziesma.

Jaukas un ar zināmu humora piedevu bija mīlestības balādes, bet visaizkustinošākās likās bērnu dziesmas. Varbūt arī tāpēc, ka Julgī dziedājumam aktīvi pieslēdzās viņas lielākie bērni. Tikmēr pati mazākā meitiņa, mammas dziedājuma ieaijāta, saldi dusēja ratiņos. Visas šīs bērnu dziesmiņas ir domātas, lai bērniem iemācītu iepazīt pasauli. Tā arī mēs kopīgi ar dziesmu palīdzību mācījāmies pazīt krāsas lībiešu valodā, skaitīt lībiski un uzzinājām, ko lībiešu ģimenē dara mamma, tētis un pārējie ģimenes locekļi.

Vairākkārt Julgī aicināja arī publiku piebiedroties dziesmai, bet, manuprāt, līvu valoda ir gana sarežģīta, un tās nezinātājam nav tik viegli piedalīties kopīgajā dziedāšanā. Tāpēc īpašu atbalstu no mums, klausītājiem, Julgī diemžēl nesaņēma.

Noslēgumā kā jau lielākas saimes vakarēšanas reizē tikām cienāti ar dažādiem našķiem.

Vakars tiešām bija izdevies, un par to liels paldies gan Julgī Staltei un viņas ģimenei, gan Veronikai Millerei, kura dienas gaitā mums visiem piezvanīja un uzaicināja uz šo jauko pasākumu!

Sniedze Švāģere

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.08.13.libiesu_svetku_atskanas_mazirbe.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki