Zeme jākopj!

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka jābūt apstrādātiem 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskata par apstrādātu, ja līdz 1. IX ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz pērnā gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.

Jaunā prasība stājās spēkā šā gada 1. I, un to piemēros nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam ar 2014. taksācijas gadu.

LAD Kontroles departamenta direktore Anita Krūmiņa skaidro: «Šis nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zemi izmanto citiem mērķiem, lai to neapliktu ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā».

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.08.15.zeme_jakopj.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki