2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet

  • Ielu vingrotāji, piecas sportiskākās komandas un atjaunoti stadioni. Sporta dienā.
  • «Sistēmai ir jābūt!» Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns par iecerētajām reformām.
  • Seni mūzikas instrumenti, Mini Eiropa, Čurājošais puisītis un … atkritumi. Briselē pieredzētais.
  • Ķimeņu siera kronis atdots, atzinības raksts saņemts. Mūsu piensaimnieki atkal spicē!
  • Kad kulšana pusē. Zemkopji mūsu druvās.
  • Par nākamajiem lībiešu valodas skolotājiem domājot jeb Āķis lūpā. Pirmajā Lībiešu vasaras universitātē.
  • Ar motorlaivu uz Sāmsalu. Mazirbe 20. gs. 30. gados.
  • Laupītājmušas laupījums. Kukaiņi naktī un arī pa dienu. Pie Šlīteres bākas un Imanta Ziedoņa dzejā.

No 22. augusta vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.08.20.2013._gada_augusta_otraja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki