Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā

Uzņemšana DMMS

Audzēkņu papilduzņemšana 2013./2014. mācību gadam šādās izglītības programmās:

Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, keramika, darbs ar dažādiem materiāliem); Pūšamo instrumentu spēle (flauta, trompete, saksofons u.c.); Sitamo instrumentu spēle; Vijoļspēle; Klavierspēle; Ģitāras spēle; Akordeona spēle; Kora klase; Kokles spēle; Dejas pamati.


Pieteikšanās Dundagas Mākslas un mūzikas nodaļās 29. VIII no plkst. 16.00 līdz 18.00, 30. VIII no plkst. 10.00 līdz 12.00, Kolkā — Kolkas pamatskolas mūzikas klasē 2. IX pēc audzināšanas stundas.

Jaunā mācību gada sākums Dundagā 2. IX plkst. 13.00, Kolkā — plkst. 15.00!

Telefoni uzziņām — mākslas nodaļa: 29490550, mūzikas nodaļa: 29155314.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.08.23.papilduznemsana_dundagas_makslas_un_muzikas_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki