2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet

  • Dundagā, Kolkā, Mazirbē… Izglītības iestāžu vadītāju pārdomas un ceļavārdi, jauno mācību gadu iesākot.
  • Pēc augusta domes sēdes. Gunārs Laicāns: «Ļaudīm jāzina deputātu viedoklis!»
  • «Kalnu nevar «iekarot», kalnā var tikai pacietīgi uzkāpt». Duņdžiņi Elbrusā!
  • Kas es esmu? «Minā um līvli!»
  • Pēc sajūsmas un iedvesmas tepat līdzās. Mūsu tūrisma uzņēmēji un interesenti apceļo kaimiņu pagastus.
  • Ne politisko tūrismu, bet konkrētu ļaužu grupu sadarbību. Pēc ilgāka laika Dundagā viesojas Dānijas Latvijas sadraudzības komiteja.
  • Lai ugunskurs katrā no mums! Senās uguns naktī lāpu stafete «Sirdspuksti jūrai» vieno novadu.

No 5. septembra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.03.2013._gada_septembra_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki