Salidojums Dinsberga skolā

Dinsberga skolas salidojums notiks sestdien, 7. IX. Šogad satiekoties un atmiņās daloties, atcerēsimies skolas dibināšanu pirms 175 gadiem un skolas nama iesākumu 1843. gadā.

Programmā: salidojuma atklāšana, fotografēšanās, ieskats skolas iesākumā un vēsturē, atmiņu stunda, piemiņas brīdis Ernestam Dinsbergam (Kužnieku kapos), jaunumi muzejā (bildes, izstāde, ekskursijas), kopīgs mielasts, rotaļas un dejas.

Salidojuma dalībnieku reģistrācija plkst. 12.00, salidojuma atklāšana 12.30. Dundadzniekiem — plkst. 12.00 no pagastmājas uz muzeju aties autobuss.

Muzeja vadītājs Ivars Abajs

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.04.salidojums_dinsberga_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki