Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā kursus tālākizglītībā!

Vēl var pieteikties uz LLU Mūžizglītības centra piedāvātajiem tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursiem, kas pamatā organizēti kā e-studijas — klātienes tikšanās grupām plānotas aptuveni 1-2 reizes mēnesī, atkarībā no programmas.

21. IX sākas 2 kursi: «Ēdināšanas uzņēmumu organizācija» un «Dārzu un ainavu arhitektūra».

Skatīt oktobra piedāvājumu un pieteikties.

Apmācības daļēji jāfinansē arī dalībniekam pašam, tomēr ir iespēja izmantot NVA kuponus!

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā mācīties tālākizglītības programmās ikvienam zināšanas smelties kāram interesentam — gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Kursu mērķis ir profesionālā pilnveide, esošās kompetences palielināšana un jaunu prasmju apguve.

LLU Mūžizglītības centrā iespējams mācīties tālākizglītības kursos pedagoģijā, psiholoģijā, datorzinātnēs, sociālajās zinībās, administrēšanā, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, projektu vadībā, komerczinībās, veterinārmedicīnā, inženierzinātnēs, darba aizsardzībā un drošībā, kā arī apgūt valodas, vides un mākslas zinības.

Noklausoties konkrētu mācību kursu, absolvents saņem LLU tālākizglītības sertifikātu — neformālās izglītības dokumentu, kas apliecina tā ieguvēja kompetenci attiecīgajā nozares specializācijā. Šādam dokumentam ir būtiska nozīme speciālista darbā, attiecībās ar darba devēju, klientiem vai savā uzņēmumā.

Kursa apjomu un saturu, kā arī mācību metodes un pārbaudes formas sertifikāta iegūšanai nosaka mācībspēki, kuri vada nodarbības.

Vairāk informācijas par LLU piedāvātajām tālākizglītības iespējām augstskolas Mūžizglītības centra interneta lapās www.mc.llu.lv!

Neskaidrību gadījumā jautājiet Dundagas novada pašvaldības projektu vadītājai Ingai Pučurei. E-pasts: inga.pucure@dundaga.lv, tālrunis 26651455.

Inga Pučure

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.18.latvijas_lauksaimniecibas_universitates_piedavajumi_-_kursi_talakizglitiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki