Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai

Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas «Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana» neliela apjoma grantu shēmā «Kultūras apmaiņa».

Grantu shēmas «Kultūras apmaiņa» mērķis ir sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un produktu starptautisku apriti.

Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts kultūras institūcijas, pašvaldības vai pašvaldības iestādes (ne komercsabiedrības), kā arī biedrības vai nodibinājumi, kuru pamatdarbības joma ir kultūra.

Grantu shēmā «Kultūras apmaiņa» Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes projekta partnera piesaiste ir obligāts nosacījums projekta īstenošanā.

Grantu shēmā «Kultūras apmaiņa» pieejamais programmas līdzfinansējums vienam projektam: no 25 000 līdz 100 000 eiro. Iesniegšanas termiņš: no 2013. gada 16. septembra līdz 20. decembrim.

Iespējamo projektu ideju autoriem lūgums sazināties ar Dundagas novada pašvaldības projektu vadītāju Ingu Pučuri: e-pasts: inga.pucure@dundaga.lv, tālrunis 26651455.

Inga Pučure

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.18.lieliska_izdeviba_kulturas_joma_iesaistitiem_novada_iedzivotajiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki