Olimpiskā diena mūsu novadā

27. IX astoņdesmit trīs Latvijas vietās notika Olimpiskā diena, arī Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā.

Dundagā pasākumu atklāja direktores vietniece audzināšanas darbā Inese Freimute, uzrunas teica novada domes deputāts Guntis Pirvits un Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters. Olimpisko lāpu aizdedzināja Jānis Zvirbulis un Dita Elīna Sila, bet olimpisko karogu uzvilka Laine Šmite, Andžela Lepere, Aleksis Ernests Dēvits un Askolds Roberts Jāvalds. Tad visi iesildījās ar olimpisko rīta rosmi, lai tālāk dotos pa sporta skolotāju — Unas Silas, Skaidrītes Motmilleres un Gundegas Lapiņas — sagatavotajām stacijām.

Kā pastāstīja Kolkas pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Dzintra Tauniņa, pasākums sācies ar viņas uzrunu un LOK himnas noklausīšanos. Pēc tam ar Alda Pinkena gādību bija iespēja pieslēgties radio tiešraidei, tā uzzinot, cik vietās un cik cilvēku piedalās Olimpiskajā dienā Latvijā. Tad visi, arī daži tēti, māmiņas un vecvecmāmiņas, dūšīgi izvingrojās rīta rosmē.

Tā ka šī gada Olimpiskās dienas devīze ir «Esam sportiska ģimene», skolotāji bija pārtapuši par Jautro ģimeni un katrs no tās — tētis vai mamma, opītis vai omīte, māsa vai brālis — skolēnus sagaidīja savā stacijā. To, ko pedagogi paši bija apguvuši apmācībās Ārlavā, kur notika atraktīvas aktivitātes, lai saliedētu kolektīvu, tagad viņi lietoja Olimpiskajā dienā skolēniem. Uz pasākuma noslēgumu pie kolciniekiem ieradīsies arī M. Mālmeisters.

Dzintra Tauniņa īpašu paldies par atsaucību saka A. Pinkenam un tiem tētiem, māmiņām un vecmāmiņām, kas piedalījās rīta rosmē.

Diānas Siliņa
Autores un Alda Pinkena foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.09.27.olimpiska_diena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki