Platību maksājumu avansi

Lauku atbalsta dienests (LAD) oktobra nogalē sāks lauksaimniekiem izmaksāt platību maksājumu avansu.

Oktobra pēdējā nedēļā sāks lauksaimniekiem izmaksāt maksājumus mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam, bet novembrī — vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansus.

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013. gada beigām.

Pēc noteiktās atbalsta izmaksas kārtības avansus izmaksā par pieteikumiem, kam ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Tāpēc pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad konstatē neprecizitāti, to atrisināšana.

Par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu LAD lems un tos izmaksās līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.04.platibu_maksajumu_avansi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki