Dot un saņemt

4. X pilī visus novada skolotājus sveica pašvaldības vadītāji un pēc tam ar jauku koncertu arī aktrises Raimonda Vazdika un Ieva Pļavniece ar pavadošo grupu.

Īstos vārdos pašā sākumā pils saimniece Baiba Dūda raksturoja skolotāja aroda būtību: dot un saņemt. Tāpat jāpiekrīt pils namamātei, ka šīs vienādības abas puses ne vienmēr ir līdzsvarā. Šoreiz kuplā pulkā esošie skolotāji gan noteikti bija saņēmēju lomā — gan tie, kam šī bija kārtējā Skolotāju diena, gan tie, kas no mūsu novada vadības saņēma apsveikumus apaļā darba jubilejā: Sintija Kronberga Dundagas vidusskolā un Tabita Runce Kolkas pamatskolā (abām 15 darba gadi), Rita Vansoviča un Modris Šilbergs Mazirbes internātskolā (abiem 20 darba gadi), Rudīte Baļķīte Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte», Dzintra Rozentāle Mazirbes internātskolā, Dace Tindenovska Kolkas pamatskolā, Linda Pavlovska, Dace Šmite, Jānis Cirvelis, Inga Šmēdiņa un Ieva Hermane Dundagas Mākslas un mūzikas skolā (visiem 25 darba gadi), Zinta Vidiņa Dundagas vidusskolā, Gunta Tunkele un Veronika Millere Mazirbes internātskolā un Aina Bernāne Kolkas pamatskolā (visām 30 darba gadi), Teiksma Pobuse Mazirbes internātskolā (35 darba gadi), Iveta Kundecka Dundagas vidusskolā (40 darba gadi) un Gunta Upnere (40 darba gadi).

Koncerta rīkotāji un izpildītāji bija pacentušies, lai pils lielajā zālē sēdošie skolotāji gūtu un izbaudītu prieku, ko deva bohēmisks ceļojums, pieturot dažādu dzejnieku dzejas mājās. Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Jānis Peters, Māra Zālīte, Māris Čaklais — visi šie autori ir skaņražu iecienīti, un lielākais kompliments izpildītājiem ir tas, ka arī labi zināmās dziesmas skanēja svaigi, pat pirmreizīgi.

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.07.dot_un_sanemt.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki