Slīteres nacionālā parka jubilejas konference

11. X plkst. 10.00 Dundagas pilī notiks konference «Slīteres daba un cilvēki cauri gadsimtam», kas veltīta Slīteres nacionālā parka jubilejai. Konferenci rīko Dabas aizsardzības pārvalde, to finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Slīteres nacionālā parka pirmsākums, saukts par «Veco dabas pieminekli», dibināts 1923. gadā, kad 1100 ha lielam meža nogabalam Šlīteres Zilo kalnu kraujas pakājē pie Šlīteres ciema piešķīra dabas pieminekļa statusu. Tāpēc šogad svinam 90 gadus, kopš izveidots Slīteres nacionālā parka pirmsākums. Jubileja ir labs iemesls apstāties, lai atskatītos uz padarīto un smeltos idejas nākotnei.

Konference «Slīteres daba un cilvēki cauri gadsimtam» pulcina kopā pētniekus, kuru darbs bijis un ir saistīts ar Slīteri, bijušos un esošos darbiniekus, kā arī Slīteres draugus un domubiedrus. Konferenci atklās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa un Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns.

Konferencē ar referātiem par Slīteres dabu, cilvēkiem un vēsturi uzstāsies Latvijas vadošie dabas aizsardzības speciālisti Aija Melluma, Anna Seile un Juris Smaļinskis, dabas pētnieki Edgars Vimba, Kristaps Vilks, Elmārs Pēterhofs, Uvis Suško, Ilze Rēriha, Vilnis Skuja, Jānis Priednieks, kā arī lībiešu kultūrvēstures pētniece Baiba Šuvcāne.

Konferences noslēgumā demonstrēs Aivara Freimaņa 1993. gada filmu «Slīteres meža stāsti».

Andra Ratkeviča

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.07.sliteres_nacionala_parka_jubilejas_konference.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki