UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā

Talsu novada muzejs kā atmiņas institūcija, kas glabā UNESCO programmas «Pasaules atmiņa» Nacionālā reģistrā iekļautās vēstules uz bērza tāss, nākamajā nedēļā, iesaistoties UNESCO Konvencijas 10. gadadienas atzīmēšanā, sagatavojis divus pasākumus.

Paiet arī 10 gadi, kopš Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbu, tāpēc pirmais muzeja pasākums ir saistīts ar Dziesmu un deju svētkiem.

Jau sagaidot šīs vasaras XXV Dziesmu un XV deju svētkus muzejā, tika atvērta izstāde «Dziesmu svētki. 1945.–1985. gads» kā turpinājums izstāžu ciklam par dziedāšanas tradīciju Talsos un apkārtnē no 19. gs. vidus līdz mūsdienām. Gatavojot izstādes muzejā, ir apkopots plašs materiāls par dziesmu svētkiem, koriem, diriģentiem un dziedātājiem. Neskaitāmas fotogrāfijas liecina par kopā dziedāšanas prieku, par kolektīvu veidošanos, to sadzīvi gan svinīgos koncertos, gan sadraudzīgos saietos un ekskursijās. Iespieddarbi, dokumenti, atmiņu pieraksti un laikrakstu publikācijas ļauj iejusties katra Dziesmu svētku attīstības cikla atmosfērā. Ļauj saskatīt atšķirīgo, nepazaudējot galveno — nacionālās pašapziņas veidošanos un valstiskuma idejas uzturēšanu cauri gadu desmitiem, cauri vēsturisko notikumu ritējumam.

Dziesmu svētku īsa vēsture no 19. gadsimta vidus, kad Ārlavā (1857) un Dundagā (1872) veidojās pirmie kori, līdz 1950. gada Dziesmu svētkiem ir apkopta lekcijā, kuru interesenti varēs noklausīties 15. X plkst. 17.00 Talsu novada muzejā. Lekciju uzskatāmi papildinās senās fotogrāfijas slīdrādē par koriem un Dziesmu svētkiem līdz 1940.gadam, bet par posmu no 1945. līdz 1985. gadam stāstīs muzeja izstāde.

Otrs — plašāks pasākums notiks 18. X ar nosaukumu «Suiti meklē suitus». Tajā aicinām piedalīties un dalīties pieredzē Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novados dzīvojošos suitus. Vēlamies uzzināt par viņu saitēm ar suitu kopienu, par tradīciju pārmantošanu un iespējām saglabāt suitisko identitāti, atrodoties citā novadā.

Pasākumā tiks prezentēta neliela izstāde, kurā redzami muzeja krājuma priekšmeti, kas liecina par to, ka suitu novads ir tepat mums kaimiņos. Īpašu akcentu piedos «Suitu sievas» ar tradicionālo dziedāšanu. Visi, kam sirdij tuva suitiskā identitāte, kas lepojas ar savu izcelšanos, kā arī tie, kas par šiem tuvajiem kaimiņiem vēlas uzzināt ko vairāk, tiekat mīļi gaidīti Talsu novada muzejā 18. X plkst. 17.00.

Daija Lēmane,
Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.08.unesco_nedelas_pasakumi_talsu_novada_muzeja.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki