Kļūsti par uzņēmēju!

Oktobrī Ventspilī piedāvā bezmaksas apmācību kursus «Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās», kuru rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar Ventspils Augstskolu un VATP Biznesa inkubatoru projektā «Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma».

Kursos apmācīs vismaz 20 topošos jaunos uzņēmējus, kam vajag iegūt jaunas vai papildināt esošās zināšanas savas biznesa idejas veiksmīgai attīstībai.

Apmācību kurss sastāv no intensīvām piecu dienu teorētiskajām apmācībām, kā arī pēcapmācību konsultācijām. Zinoši eksperti dalībniekus iepazīstinās ar to, kā formulēt biznesa ideju, sagatavot kvalitatīvu biznesa plānu, kā pareizi uzrunāt investorus un kur meklēt pirmos klientus.

Dalībai kursos var pieteikties Latvijas augstskolās studējošie bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras programmas studenti, kā arī augstskolu absolventi un topošie uzņēmēji. Priekšroka šoreiz būs tiem, kas nav studējuši vai ieguvuši augstāko izglītību ekonomikas, vadības un finanšu nozarēs.

Dalībniekus atlasīs pēc iesniegtās biznesa idejas satura — cik ideja ir interesanta, inovatīva un īstenojama, kā arī pēc tās autora motivācijas uzsākt uzņēmējdarbību.

Kursu grafiks

  • 21.-23. X intensīvi apmācību kursi;
  • 25.-26. X intensīvi apmācību kursi;
  • 28. X pēcapmācību konsultācijas;
  • 29. X biznesa idejas prezentācija ekspertiem;
  • no 30. X pirmsinkubācijas konsultācijas perspektīvo ideju autoriem.

Pieteikties kursos «Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās» var līdz 15. X, sūtot pietiekuma anketu un biznesa idejas autora CV ar norādi «Pieteikums dalībai apmācību kursā Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās» — uz adresi juris.tovstulaks@venta.lv.

Juris Tovstuļaks

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.09.klusti_par_uznemeju.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki