Atceroties Arvīdu Blūmentālu

10. X, Arvīdos, pils lielajā zālē, kopīgi nodziedot dziesmu par trako kavalieru gadu no Dailes teātra izrādes Gesta Berlings, sākās Arvīdam Blūmentālam veltīta pēcpusdiena.

Tajā tālu pasaulē aizgājušā dundadznieka dažiem spilgtiem bērnības un jaunības notikumiem pieskārās Tūrisma informācijas centra (TIC) gide Aina Pūliņa. Atmiņās dalījās Lidija Plikause, kas ar Arvīdu iepazinusies Austrālijā, kur pēdējos viņa dzīves gados arī par viņu rūpējusies, un Ilgvars Andernovics, Lidijas kundzes dzīvesbiedrs, kas kopā ar Arvīdu karojis un bijis pārvietoto personu nometnē Vācijā. Par neparasto nonākšanu Krokodila ligzdā, Kūberpedijas alā, kur bija dzīvojis A. Blumentāls, uzzinājām no Anda Pikāna, kurš 2006. gadā kopā ar vēl kādu vīru bija devies ekspedīcijā ar motocikliem no Rīgas līdz Melburnai. Visi kopīgi noskatījāmies fragmentus no Ivara Selecka filmas Gājiens ar krokodilu.

Vairāk lasiet nākamajā «Dundadzniekā»!

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.14.atceroties_arvidu_blumentalu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki