Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!

10. X pils mazajā zālē notika seminārs par eiro ieviešanu Latvijā.

To vadīja Finanšu ministrijas (FM) Eiro biroja pārstāvis Salvis Skladovs. Seminārā piedalījās skolotāja Sarmīte Dinsberga un Dundagas vidusskolas 11. klase, kā arī vairāki novada uzņēmēji. Katrs saņēma izsmeļošu mutisku informāciju un bagātīgu materiālu klāstu.

S. Skladovs semināra otrajā daļā sīkāk iepazīstināja arī par grozījumiem grāmatvedībā, norādot gan, ka galvenie principi nemainās, bet, sākot ar 1. I, viss notiek eiro. Šeit atspoguļošu tikai to, kas skar visus iedzīvotājus.

Viesis no FM atgādināja, ka jādomā par skaidrās naudas ieskaitīšanu kontos. No 1. X Latvijas Banka (LB) piedāvā bez komisijas maksas iekrājumus santīmu un latu monētās pārvērst papīra banknotēs.

FM ierēdnis aicināja skaidro naudu kontos iemaksāt pašiem un neuzticēties blēžiem, kas piedāvāsies to izdarīt. Viņš norādīja, ka trīs mēnešu laikā pēc eiro ieviešanas bez komisijas maksas neierobežotā daudzumā pēc fiksētā valūtas kursa latus pret eiro mainīs arī Dundagas pasta piegādes punktā. Komercbankas to darīs 6 mēnešus, t. i., līdz 2014. gada 30. VI, bet LB — mūžīgi.

S. Skladovs informēja, ka, sākot ar 10. XII, LB, komercbankās un Latvijas pasta nodaļās varēs bez komisijas maksas iegādāties sākumkomplektu — 45 dažādu nominālu eiro monētas 14,23 eiro vērtībā. Būtiski ir iepazīt jauno valūtu.

Sākot ar 1. X, veikalā visām cenām ir jābūt latos un eiro. Čekos un rēķinos, kas izrakstīti iedzīvotājiem, kopsummai jābūt norādītai abās valūtās.

Semināra vadītājs uzsvēra, ka sarežģītākais laiks būs no 1. līdz 14. I, jo tad norēķināties varēs gan latos, gan eiro, bet izdos tikai eiro. Kur nav čeku aparātu kā, piemēram, tirgū, pircējam jārēķina līdzi. S. Skladovs minēja piemēru, kā rēķināt. Ja pircējs vēlas iegādāties preci par 2,22 eiro, bet viņam makā ir tikai lati, veic šādu aprēķinu: 2,22×0,702804 = 1,56 (rezultāts jānoapaļo līdz santīmam). Pircējam nav precīzas naudas, viņš dod Ls 1,70. Lai izdotu eiro, ir jārēķina šādi: 1,70:0,702804 = 2,42 (rezultāts jānoapaļo līdz centam). Atlikums jāizdod tikai eiro, t. i., 2,42 eiro mīnus 2,22 eiro ir 20 centi. Ja trešā zīme aiz komata ir 0 — 4, tad centa vērtība nemainās, bet, ja tā ir 5 — 9, tad centa vērtība mainās uz augšu.

Vienlaicīgas apgrozības periodā sabiedriskajā transportā, maksājot latos, atlikumu drīkstēs izdot latos, bet, maksājot eiro, atlikums būs eiro. Dāvanu kartes būs derīgas līdz to termiņu beigām, pastmarkas — gadu pēc eiro ieviešanas.

S. Skladovs sacīja, ka līgumi nav jāpārslēdz, jo «Eiro ieviešanas kārtības likuma» 4. pants nosaka visu tiesisko instrumentu nepārtrauktību. Viņš arī ieteica tirgotājiem laikus izlikt paziņojumu, lai pircēji nenāk ar lielu naudu, no kuras nebūs, ko izdot. Ja tomēr kāds gribēs norēķināties, piemēram, maksājot 100 latus, pārdevējiem ir tiesības pateikt, ka viņiem nav, ko izdot. Šajā laikā jābūt abpusēji saprotošiem. Ja kases aparāts drukā čekus, kur uzrādīti tikai lati, pircējam ir tiesības lūgt pārdevēju ar roku ierakstīt kopsummu eiro.

Semināra vadītājs norādīja, ka divas nedēļas pēc eiro ieviešanas bankomātos varēs iemaksāt latus, bet tas izdos tikai eiro.

Viņš solīja, ka FM informāciju par pāriešanu uz eiro izsūtīs katrai mājsaimniecībai.

Uzņēmējiem jābalstās uz Eiro ieviešanas kārtības likumu un vairākiem Ministru Kabineta noteikumiem.

Vairāk par eiro ieviešanu Latvijā var uzzināt arī tīmekļa vietnē www.eiro.lv. Neskaidrību gadījumā ir iespēja zvanīt pa bezmaksas tālruni 80003000.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.16.paldies_latinam_esi_sveicinats_eiro.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki