Lec biznesā!

Hipotēku banka, veicinot jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, jau ceturto gadu izsludina biznesa plānu konkursu «Lec biznesā!»

Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā aicinām 18 līdz 30 gadus vecus jauniešus līdz 4. XI iesūtīt biznesa idejas aprakstu līdz 3 A4 lapām. Konkursa pieteikums, kopā ar biznesa idejas aprakstu un pieteicēja CV, jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi lecbiznesa@hipo.lv. Idejas aprakstam jāatbilst gan konkursa nolikumam, gan starta programmas nosacījumiem.

Idejas vērtēs, ņemot vērā:

  • biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
  • tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, konkurenti);
  • projekta realizācijas aprakstu;
  • finansiālā pamatotību un idejas dzīvotspēju;
  • pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.

50 labāko biznesa ideju autorus aicināsim piedalīties otrajā kārtā, sagatavojot biznesa plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem.

Biznesa plāns būs jāsagatavo trīs nedēļu laikā, no 29. XI līdz 19. XII. Ja nepieciešams, biznesa plānu palīdzēs sagatavot Bankas darbinieki.

Pēc tam notiks 2. posma vērtēšana, kurā vērtē pašus biznesa plānus.

Uzvarētājus pasludinās 21.01.2014.

Konkursa rezultātā jaunietis vai jauniešu grupa iesaistās Hipotēku bankas Starta programmā un dibina savu uzņēmumu. Konkursa balvas ir atbalsta instrumenti, jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību:

  1. Pieciem pretendentiem, kuru biznesa plānus atzīs par vislabākajiem, piesaistīs mentorus, kā arī tie saņems Ls 1000 naudas balvu savas biznesa idejas īstenošanai.
  2. Nākamajiem pieciem pretendentiem arī piesaistīs mentorus, kā arī piešķirts Ls 500 naudas balvu savas biznesa idejas realizācijai.
  3. Nākamajiem 20 pretendentiem, kad tie uzsāks savu uzņēmējdarbību, pieredzējis nozares speciālists, kas sniegs atbalstu bez atlīdzības.

Vairāk informācijas: www.hipo.lv un www.draugiem.lv/hipo.

Inga Pučure

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.18.lec_biznesa.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki