Svētki mazajiem novadniekiem

12. X pils lielajā zālē novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Langmane uz īpašu sarīkojumu bija aicinājuši 2012. gadā dzimušos un novadā deklarētos mazuļus, viņu vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas.

Pasākumā, pasniedzot pērn dzimušajiem bērniņiem sudraba karotīti ar gravējumu «Mazais dundadznieks», novada vadītājs viņus simboliski uzņēma Dundagas novada saimē. «Bērni ir mūsu zelta fonds!» uzsvēra G. Laicāns. Savukārt R. Langmane nosauca 2012. gada populārākos bērnu vārdus Latvijā: Roberts un Sofija, kā arī Dundagā — Ralfs, Estere un Elza. Viņa sacīja, ka pērn piedzimuši 16 meitenes un 12 zēni. Trīs bērni ir kolcinieki. Prieks, ka vecāki bijuši atsaucīgi un svētkos nepiedalījās vien pāris ģimeņu. Pēc pasākuma R. Langmane pastāstīja, ka ieceri lolojusi jau trīs gadus un pērn deputāti to atbalstījuši, budžetā paredzot vajadzīgo naudas summu.

Pasākumu ar dziesmām kuplināja Anete Adamoviča un Laine Šmite, klavieres spēlēja Sandra Cirvele un Dace Šmite. Lai skanētu ierakstu mūzika, gādāja Edgars Cīrulis.

Tik daudz ļoti mazu bērniņu kopā pils lielā zāle laikam vēl nebija piedzīvojusi. Vairāki mazuļi bija kustīgi un vēlējās palūkoties, kas notiek zem krēsliem vai uz skatuves. Mazā dvīnīte Estere, atrāpojusi līdz manai krēslu rindai, labprāt pozēja fotogrāfei. Gan tiem, kas rātni sēdēja mammām vai tētiem klēpī, gan tiem, kas gribēja izkustēties, tāda tikšanās pilī bija piedzīvojums! Viņu vecākiem — sirdssilti svētki.

Lai piepildās R. Langmanes novēlējums šiem bērniņiem par saknēm un spārniem:«Ir tikai divas paliekošas vērtības, ko gribam, lai mūsu bērni mantotu, — saknes un spārni. Dundagas vārds jau mazulīšu mūžā ir ierakstīts, un mēs vēlam, lai dzimtas saknes stipri turas Dundagā un lai viņi godam nes Dundagas vārdu pasaulē!» Sudraba karotīte viņiem atgādinās par saknēm, par piederību novadam. Mazuļu vārdus ierakstīs goda grāmatā «Mazais dundadznieks». Tos parakstīja domes vadītājs G. Laicāns.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.21.svetki_mazajiem_novadniekiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki