Kadastrālo vērtību izmaiņas

Valsts zemes dienests ik gadu masveidā pārvērtē nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību.

To aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā fiksētos zemes vienību un būvju raksturojošos datus. Iegūtās kadastrālās vērtības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

Kadastrālo vērtību kopsummas Dundagas novadā kopumā zemei pieaugušas par 5%, savukārt ēkām praktiski nemainās. Plašāk tas aprakstīts lejuplādējamā pārskatā.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā interneta lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā «Īpašuma kadastrālā vērtība», kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.25.kadastralo_vertibu_izmainas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki