Ciemos rucavieši

29. X mūsu pašvaldībā viesojās 8 cilvēku delegācija no Rucavas novada — tieši Dunikas pagasta pārvaldes pārstāvji. Par vizītes nolūku lūdzu pastāstīt Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Roli.

Esam diezgan radniecīgi ar jūsu novadu. Novadu veido divi pagasti, Rucavas un Dunikas. Mums ir apmēram 2000 cilvēku, iedzīvotāju blīvums — 4 cilvēki uz kvadrātkilometru, mazāks nekā jums, teritorija arī mazāka, bet kopumā problēmas jau līdzīgas. Vēl interesanti, ka mūsu novadam ir 32 kilometru jūras robežas, tātad tikai par dažiem kilometriem mazāk nekā jums.

Savulaik leģendāra mūsu puses personība, Ģedimins Salmiņš, vēstures pētnieks un jauno šahistu audzinātājs, rosināja aizdomāties, ka senos laikos pastāvēja Duvzares pavalsts jeb novads, līdzīgi kā, piemēram, Tālava. Duvzare — tātad divi zari, Rucava un Dunika, tikai laika gaitā tie mazliet viens no otra attālinājušies. Padomju laikos meži palika pie Dunikas, jūra pie Rucavas. Tagad atkal esam kopā — it kā no augšas uzspiests lēmums, bet tā ir realitāte. Gribam kopt Duvzares kopības sajūtu, centīsimies to iekļaut novada mācībā.

Ikdienā katrs domājam lokāli, bet jāskatās arī nedaudz plašāk. Kas notiek kaimiņos? Turklāt nākamajam plānošanas periodam valsts izvirzījusi divas prioritātes: pārrobežu sadarbība un piejūras attīstība. Mūsu novadam svarīgas ir abas — sadarbība ar Lietuvu un ar piekrastes pašvaldībām. Protams, sadarbojamies ar kaimiņiem Pāvilostā. Laika gaitā brauksim vēl pie citām piejūras pašvaldībām. Jūs izraudzījāmies kā pirmos.

Es še pārstāvu visu novadu. Brauciena nolūks ir jūs nedaudz iepazīt — kā jums klājas, kādas ir problēmas un kādi — risinājumi. Piemēram, mūs interesē darba likumdošana, Kolkā mūs ziņkāro piejūras infrastruktūra. Mums pašiem ir problēma ar savas jūrmalas apbūvi. Vēlamies to kontrolēt, gribam pārveidot Rucavas novada būvvaldi.

Daudz uzzinājām, tiekoties ar jūsu priekšsēdētāju Gunāru Laicānu un izpilddirektori Ingu Ralli. Jūsu priekšsēdētājs minēja, ka jāapzina savi cilvēku resursi, arī mums tas ir padomā. Tas būtu iemesls īpašai sarunai. Noteikti jāuzsver, ka mums ļoti patika Dundagas pils!

Šis brauciens nav domāts, lai pieņemtu politiskas deklarācijas, no politikas pat gribam pēc iespējas norobežoties. Vēlamies darboties pēc būtības, kopīgi strādāt un viens otru bagātināt. Protams, mēs jūs uzaicināsim pie sevis. Tas ir racionāls, saimniecisks un cilvēcisks lēmums.

Šī bija mūsu ierosme. Centīsimies būt aktīvi, nevis lai lauztos ar galvu durvīs, bet gribam paskatīties, kā durvis ver dundadznieki.

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.29.ciemos_rucaviesi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki