Uzlabosim meža vērtību!

LAD

Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai.

Lai palielinātu meža ekonomisko vērtību un nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, atbalsta jaunaudžu kopšanu, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādi jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.

Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kas ir meža zemes īpašnieks, juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir meža zemes īpašnieks, pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu līdz 20 ha platībā.

Projektus var iesniegt no 28. X līdz 26. XI Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.

Papildziņas.

Padomu varat vaicāt arī lauku attīstības konsultantei Ilzei Šteinei, epasts: ilze.steine@dundaga.lv, tālruņi: 63237856 Dundagā vai 63220551 Kolkā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.30.uzlabosim_meza_vertibu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki