Vētra pārdzīvota

Vērtē domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns:

— Mums jau bija 2005. gada vētras pieredze, esam pārdzīvojuši plūdus un sniegus. Tātad nebijām nesagatavoti. Cilvēki iepriekš bija informēti, bija ziņojums interneta lapā, ļaudis arī cits citu brīdināja. Labi, ka skolēniem bija brīvlaiks.

Parasti priecājamies, ka 73% mūsu teritorijas klāj meži, bet vētrā tas nozīmē, ka ir daudz koku, kas krīt uz vadiem, ēku jumtiem, ceļiem. Labi, ka neuzkrita nevienam cilvēkam!

No pamatīgi cietušās «Akmentiņu» mājas cilvēki izmitinājās pie radiem un draugiem, pašvaldība šādā gadījumā katram cilvēkam izmaksā Ls 200 kompensāciju.

Pašvaldībai ir lielais un mazais ģenerators, bet grūti klājas mazajām saimniecībām, kam jāslauc, piemēram, 20 govis.

Ieslēdzām ģeneratoru TV tornī Dundagā, novada centrā sakari bija. Bet piekraste palika bez sakariem. No bāzes stacijām saņēmām informāciju, ka ģeneratori sakarus spēj nodrošināt tikai 6 stundas pēc tam, kad pazudusi elektrība. Tas nav nopietni, būs jāraksta kāds ziņojums, lai uz priekšdienām to novērstu.

Stāsta Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro.

— Par 29. X vētru mūs visus brīdināja. Postījumi atklājās no rīta. Par laimi, tie bija krietni mazāki nekā 2005. gadā. Pašvaldībai lielākais kaitējums — «Akmentiņu» mājai visā jumta garumā uzgāzās tuvu augošs koks, to nopietni bojājot. Būvvaldei tagad jāsecina, vai ēku ir lietderīgi atjaunot vai ne. Iedzīvotājiem ir ierādīta cita pajumte.

Lielais vējš nogāza apgaismes stabu Dundagas centrā pie kafejnīcas «Silva», tāpēc nav apgaismots Talsu ielas posms līdz krustojumam uz Vīdali, Mazirbi un Kaļķiem. Jāsaskaņo ar Latvenergo, vai mēs saviem spēkiem drīkstam atjaunot koka balstu. Ja to neatļaus, tad apgaismojumu šeit vajadzēs ierīkot pilnīgi no jauna, tas jau būs atsevišķs darbs.

Bija nolauzti koki uz pašvaldības ceļiem, kā, piemēram, Šlīterē uz Dāvidsona mājām, uz Anstrupi, un vēl dažās vietās bija jāatbrīvo ceļa braucamā daļa, lai atjaunotu kustību. Lūdzām uzņēmēju palīdzību, jo vajadzēja baļķvedēju ar iekrāvēju, lai noceltu koku no «Akmentiņu» mājām. Lielāks koks, liepa ar pilnīgi tukšu vidu, nolūza arī pie pils.

Daudzdzīvokļu mājai Brīvības ielā 2, ko apsaimnieko SIA «Ziemeļkurzeme», norāva apmēram 20 kvadrātmetrus šīfera. Ar pašvaldības un iedzīvotāju spēkiem jumtu salaboja, noņemot šīfera plāksnes no pašvaldībai piederošajiem un nojaukšanai paredzētajiem malkas šķūnīšiem. Vēl atsevišķām dzīvojamām ēkām vējš noplēsa pa šīfera loksnei.

Izmantojām SIA «Ziemeļkurzeme» ģeneratoru attīrīšanas iekārtu darbināšanai Jaundundagā. Citu lūgumu pēc ģeneratora nebija.

Visiem operatīvajiem darbiem iztērējām līdz Ls 2000. Vai izdosies iegūt kādu kompensāciju no valsts, vēl nav iespējams pateikt. Pēc iepriekšējās dabas stihijas, ko izraisīja vētra, sniegi un plūdi, mums tādu izdevās gūt. Vajag 2–3 mēnešus, lai sagatavotu dokumentus, pēc tam vismaz pusgadu jāgaida, kamēr atmaksā. Taču vispirms Būvvaldei jādod atzinums, ko iesākt ar «Akmentiņiem», tad spriedīsim, vai lūgt kompensāciju no valsts vai ne. Galvenā ziņa — šoreiz, par laimi, postījumi nav lieli.

Alnis Auziņš.
Laura Laicāna foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.31.vetra_pardzivota.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki