2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Sveču lējēji, «Tals' trimiš'», Baroka laikmets, Baiļu kambaris, vīns «Sibillas smaids» un zupa par deju. Leģendu nakts Dundagas pilī.
  • Ūja, vējš! Vētra pažēlo un māca.
  • Mūsējie Čehijā, rucavieši pie mums. Mūs grib iepazīt, ar mums grib draudzēties.
  • Trūcīgā statuss, pārtikas pakas, «pazuduši» bērni un tēvi… Par Sociālo dienestu no «a» līdz «z».
  • Šis ozols spēj pieņemt ikviena cilvēka seju. Namiņā pie Šlīteres bākas top neparasts dižkoks.
  • Bērnu uztura normu aprēķināšana pa vecuma grupām un samaksa. Spriež «Kurzemītes» padome.
  • Ar «Comenius» projektu Itālijā, ar Ekoskolu zaļo karogu un saulainajiem salātiem Rīgā un Kolkā. Vides izglītība darbībā — Kolkas pamatskolā jau kopš 2000. gada.
  • Kursi, konkurss, izstāde tirdziņš. Piedalāmies gan!

No 7. novembra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.06.2013._gada_novembra_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki