Eseju konkurss studentiem

Kurzemes plānošanas reģions izsludina eseju konkursu studentiem.

bringingneighbourscloser.jpg

Konkursa «Universālais dizains – ko tas nozīmē man?» mērķis ir veicināt studentu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti arhitektūras zinātnes un tās apakšnozaru vidējās profesionālās, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras mācību un studiju programmu studenti.

Konkursa uzdevums ir līdz 16.decembrim iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 1000 vārdiem, sūtot to elektroniski uz pasta adresi ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Studentiem iespēja izvēlēties vienu no 11 tēmām, piemēram, «Universālais dizains kā manas profesijas moto», «Universālais dizains pilsētā/manā pilsētā/ manā sapņu pilsētā», «Mans ierosinājums … (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu» un citas.

Ar universālā dizaina jēdzienu saprot tādu produktu, vides, pakalpojumu un informācijas noformējumu un pasniegšanas veidu, kas būtu pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai bez nepieciešamības tos papildus uzlabot vai pielāgot atsevišķu cilvēku vajadzībām un ērtībām.

Konkursa darbus vērtēs komisija trīs cilvēku sastāvā, to starpā Kurzemes plānošanas reģiona, citu projekta partneru iestāžu un Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvji. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un esejas atbilstību darba tēmai.

1 - 2 labāko eseju autoriem piešķirs balvu — pārnēsājamu datora paliktni ar lampu. Labāko eseju vai vienas vai vairāku eseju fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā.

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014.gada 20.janvārī sociālajos tīklos: Draugiem.lv/universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBaltics un Twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi.

Konkursa nolikumu skatīt http://kurzemesregions.lv/news/163.

Papildus informācija par konkursa norisi – Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, 29579488.

Informācija par universālo dizainu internetā – www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/.

Konkursu rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007.-2013.gadam projekta LLIV-322 «Mana sociālā atbildība». Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
Projekta «Mana sociālā atbildība» sabiedrisko attiecību speciāliste
29579488
ilze.arniece@kurzemesregions.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.07.eseju_konkurss_studentiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki