Konkurss skolēniem

bringingneighbourscloser.jpg

Kurzemes plānošanas reģions izsludina konkursu skolēniem.

Konkursa «Universālais dizains – kas tas par zvēru?» mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti 5. līdz 12.klašu vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu skolēni. Konkursu rīko projektā LLIV-322 «Mana sociālā atbildība».

Konkursa uzdevums ir līdz 2.decembrim iesniegt vienu eseju, fotostāstu vai audiovizuālu (video) darbu, sūtot to elektroniski uz pasta adresi ilze.arniece@kurzemesregions.lv.

Skolēniem iespēja izvēlēties vienu no 3 tēmām: 1. Mans ierosinājums … (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu … (skolā, mājās, veikalā, pilsētā utt.); 2. Par universālo dizainu ikvienam būtu jāzina …; 3. Manuprāt, labākais redzētais universālā dizaina piemērs.

Darbus vērtēs komisija trīs cilvēku sastāvā, to starpā Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvji. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību tēmai.

2 – 3 labāko darbu autoriem piešķirs noderīgas balvas lietošanai kopā ar citām informācijas tehnoloģiju lietām. Vienu vai vairākus uzvarētāju darbus vai to fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā.

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014. gada 8. janvārī sociālajos tīklos: Draugiem.lv/ universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBaltics un Twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi.

Konkursa nolikums - http://kurzemesregions.lv/news/166

Informācija par universālo dizainu internetā – www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/.

Papildus informācija par konkursa norisi – Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, 29579488.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu «Mana sociālā atbildība» Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir € 1 137 609,23, 85% no tā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.07.konkurss_skoleniem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki