Novada dome apbalvo

«Par mūža ieguldījumu»
Lidiju Siliņu par ilggadīgu darbu aptiekā, palīdzot novada iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā iegādāties zāles un sniedzot morālo atbalstu; par darbošanos nacionālas pretošanās kustībā, atbalstot nacionālo partizānu grupu, riskējot ar savu dzīvību un brīvību, cīnoties par 1918. gada 18. XI proklamētās Latvijas atjaunošanu; par patriotisma kopšanu un uzturēšanu ikdienā, rūpējoties par piemiņas akmeni un gādājot, lai viens no pirmajiem karoga mastiem Latvijas Valsts karogam Dundagā būtu pie aptiekas.

«Gada cilvēks»
Edgaru un Veroniku Millerus par novada atpazīstamības veidošanu valstī un ārpus tās robežām, kā arī lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

«Gada uzņēmums»
IK «Auto un būve», kas sevi pierādījis kā ilgtspējīgu, stabili augošu un sociāli atbildīgu uzņēmumu, vienu no lielākajiem pašvaldības sadarbības partneriem.

«Gada ģimene Dundagas novadā»
Rodertu ģimeni par tās piedalīšanos pasākumos, sociālo aktivitāti un ģimenes vērtību stiprināšanu.

«Gada jaunietis»
Terēzi Leperi par teicamām sekmēm — vidējā atzīme 9,65, sasniegumiem starpnovadu olimpiādēs, piedalīšanos korī un ansamblī, par aktivitāti un atsaucību skolā. Martu Zumbergu par patriotismu un sasniegumiem, tai skaitā uzvaru Latvijas 100 km maratonā, daudzinot mūsu novada vārdu Latvijā.

«Gada varonis»
Jāni Blūmentālu un Modri Zingniku par ģimenes izglābšanu, kad tā ar automašīnu iebrauca ūdenstilpē.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.11.novada_dome_apbalvo.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki