Kuldīgas «Rāte» Dundagā

9. XI Dundagas luterāņu baznīcā labdarības koncertu mācītājmuižas neatliekamo darbu veikšanai sniedza Kuldīgas kamerkoris «Rāte».

Koris dibināts 1990. gada oktobrī, un, kā ievadā pastāstīja kora diriģents Andis Groza, savu dzimšanas dienu tas parasti svin, koncertējot kādā Kurzemes dievnamā.

Kad pirms gadiem desmit domājām par jaunu jumtu mūsu dievnamam, cita starpā arī rīkojām labdarības koncertus. Manuprāt, toreiz visi iesaistītie izgāja labu lūgšanu, ticības stiprināšanas un paļāvības skolu. Saziedot apmēram Ls 25 000, tas sākumā likās kaut kas pilnīgi neaptverams un neiespējams, taču galu galā jumts tapa. No ziedojumiem, no labdarības, no projektiem, no — Dieva žēlastības. Īsts brīnums! Lai to paturam prātā tagad, kad mācītājmuižai vajadzīgie līdzekļi ir krietni lielāki.

Koris, kurā dzied dažādu profesiju pārstāvji, arī arhitekts Aldis Orniņš, kas darba uzdevumā izpētījis Dundagas mācītājmuižu un ierosinājis šurp braukt, uzreiz ievadīja svētku nedēļā, dziedot gan garīga, gan patriotiska rakstura dziesmas. Īstenībā šīs abas puses jau dabiski sadzīvo un papildina viena otru, virsotni sasniedzot Imanta Kalniņa un Leonīda Breikša «Lūgšanā». Ar aplausiem itin kupli sanākusī publika uzņēma arī Riharda Dubras «Uz tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli», Jāņa Mediņa un Viļa Plūdoņa «Tev mūžam dzīvot, Latvija!», Volfganga Amadeja Mocarta un Antona Bruknera dziesmas. Koncerta vidū, ļaujot koristiem atvilkt elpu, Diāna Siliņa īsi iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un iecerēm glābt mācītājmuižu, bet visu koncerta apļa kompozīcijā ietvēra «Mūsu Tēvs» lūgsna — sākumā izteikta vārdos un noslēgumā ar «Rātes» izpildītu Lūcijas Garūtas «Tēvreizi». Dziesmas skanēja tiešām labi — ja to atzina gan teju 20 cilvēku lielais koris, gan klausītāji pēdējas rindās, tad šaubu nav.

Pēc dziedāšanas vēsajā dievnamā ciemiņus gaidīja sasildoša skābu kāpostu zupa, ko draudzes meitenes jau aizlaikus bija uzvārījušas lielā katlā uz ugunskura baznīcas dārzā.

Paldies pasākuma rīkotājiem Alandai Pūliņai, Ancei Freibergai un citiem dūšīgajiem palīgiem! Un visiem atbalstītājiem, kas kopā bija saziedojuši teju 100 latu.

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.12.kuldigas_rate_dundaga.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki