2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Svētku ugunis, dziesmas, suminājumi. Un rupjmaize ar speķi. Valsts svētkos Dundagā un Kolkā.
  • Savstarpēja saziņa, laba pārvaldība un strukturālās reformas. Apaļā galda apspriede novada domē.
  • Svecītes, lāpas, bungu ritms, karogi, dziesmas un mūsu vēsture. Lāčplēša dienā novadā.
  • «Latvijā pietrūkst spāniešu viegluma. Tomēr mājās ir lieliski!» Apdāvinātā kolciniece Anete Tauniņa no Spānijas.
  • «Esmu naiva, ticu labajam!» Fenomens vārdā Lidija Siliņa.
  • Sajūsmas iemesls — tumsa, aizsietas acis, nevārīti roltoni kopā ar jēlām olām un sīpolu. Vidusskolas audzēkņi nakts trasīti grib piedzīvot biežāk!
  • Sklandrauši, maskas un svētku rotājumi. Mārtiņdiena Mazirbē.
  • Līvõd plagā pivši. Lībiešu karoga svētkos.
  • Jauks remonts bērnudārza zālē, paldies visiem iesaistītajiem! Valsts svētki «Kurzemītē».
  • Vai neesam kļuvuši pārgalvīgi pret nopietnām lietām, vai neesam pārlieku nopietni pret mazsvarīgām? Kāda ir mūsu dzīve? Pārdomas pirms Mūžības svētdienas.

No 21. novembra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.11.20.2013._gada_novembra_otraja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki