Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

2011. gads: 21 Apmeklējumi
m ielūdz «Tals’ Trimiš». * 24.01.2011 plkst. 16.30 Dundagas bibliotēkā Kubalu skolas - muzeja pasāku... oļu grāmatas izdošanai. * 25.02.2011 plkst. 21.30 Dundagas pilī Kurzemes reģiona amatierteātra skat... ndagas luterāņu baznīcā. * 21.04.2011 plkst. 18.30 dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā. * 21.04.... Finanšu komitejas sēde]] * 19.05.2011 plkst. 10.30--12.00 Dundagas bibliotēkā dažādu izdevniecību gr
2013. gads: 17 Apmeklējumi
tājumu komitejas sēde]]. * 16.01.2013 plkst. 18.30 jaukto koru kopmēģinājums Valdemārpilī. Izbraukš... nājuma koncertā Laucienē. * 02.02.2013 plkst. 9.30 Dundagas vidusskolas sporta zālē [[/zinas/2013.01... bu maksājumu saņemšanai. * 15.05.2013 plkst. 17.30 Dundagas pilī tikšanās ar pašvaldību novada domes... arakstu pārstāvjiem. * 22.05.2013 plkst. 15.30 Dundagas vidusskolā («Lielajā skolā») tikšanās ar
2012. gads: 15 Apmeklējumi
ēto stāvlaukumu]]. * 04.08.2012 [[zinas/2012.07.30.kukainu_nakts|Kukaiņu nakts Šlīterē]]. * 09.08.... niece Dženeta Marinska. * 07.09.2012 plkst. 12.30 Kolkas tautas namā filma «Kolkasraga saimnieks», ... āsti un pastaiga kopā ar Edgaru Milleru, tel. 29463028. Ekskursijas plkst. 11.00, 13.00 un 15.00 no Lī... anšu komitejas sēde]]. * 20.09.2012 no plkst 11.30 līdz 13.00 SEB banka pieņem Dundagas Tūrisma info
Pasākumu kalendārs: 11 Apmeklējumi
u padomes un ansambļa «Sarma» atpūtas vakars. * 30.-31.01.2010. Kolkas mūzikas skolas audzēkņi Matīs... čempionāts šahā * 5.03.2010 plkst. 18.00 un 20.30 Dzejas izrādes «Sibillas diena» Dundagas pils s... blis «Laula». * 26.03.2010 plkst. 18.00 un 20.30 Dzejas izrādes «Sibillas diena» Dundagas pils sal... [[zinas:2010.03.24.lieldienas|Klusā nedēļa]] * 30.03.2010 [[zinas:2010.03.24.lieldienas|Klusā nedēļ
2013.gads: 10 Apmeklējumi
tki plkst. 12.00 Kolkas luterāņu kapos, plkst. 13.30 Vaidē. =====Septembris ===== * 02.09.2013 ... 13.09.13.izstade_pili]]. * 17.09.2013 plkst. 11.30 Dundagas vidusskolā [[zinas/2013.09.11.ciemos_rak... ošanas dienas Kolkasragā * 05.10.2013 plkst. 10.30 [[zinas/2013.09.19.senosana_viens_no_meza_blakusi... a»]] * 05.10.2013 plkst. 14.00 [[/zinas/2013.09.30.hagenskalna_muzikanti|Kolkas tautas namā muzicēs
Šaha čempionāts: 9 Apmeklējumi
a | plkst. 14.00 – 16.00 | | II kārta | plkst. 16.30 – 18.30 | | Ātrspēle | plkst. 19.00 – 21.00 | | Plkst. 21.30 iespējams improvizācijas teātra pasākums turpat ... ta plkst. | 9.00 – 11.00 | | IV kārta plkst. | 11.30 – 13.30 | | Pusdienlaiks || | V kārta plkst. | 1
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 8 Apmeklējumi
tis, SIA «Kolkasrags» izpilddirektors. 12.15 – 12.30 Tūrisma uzņēmēju aktivitātes Rojas novadā. Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja. 12.30 – 12.45 Mērsraga novada prioritātes tūrisma jomā... nese Roze, Talsu novada TIC direktore. 13.00 – 13.30 kafijas pauze. 13.30 – 13.45 Sklandraušu prieki «Ūšu» sētā. Dženeta Marinska, lauku sēta «Ūši». 13
Līvu svētki: 8 Apmeklējumi
====== Līvu svētki ====== {{ :zinas:2012:07:1343048236.jpg?300&nolink|Līvu svētki}} **28. VII Mazirbē Līvu svētki «Līvõd pivād 2012»** * Plkst. ... 0 gājiens un vainaga ievešana jūrā. * Plkst. 13.30 radošās meistardarbnīcas «Izzini lībisko». * Plkst. 13.30 līvu dziesmu meistarklase. * Plkst. 12.00--20.0
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 7 Apmeklējumi
vada domes 2011. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹\ pantu... āvājumu iesniegšanas termiņš|25.10.2011. plkst.13.30| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā die... vājumu iesniegšanas termiņš|26.09.2011. plkst. 13.30. | ^Kontaktpersona|Dundagas pils direktore\\ B... āvājumu iesniegšanas termiņš|12.09.2011. plkst.13.30. | ^Kontaktpersona|Mazirbes speciālās internātp
Domes sēdē 28.10.2009.: 7 Apmeklējumi
jā skolā» Ls 1628,40 un iekārtu noma Ls 2200,55 (30% no gada nolietojuma normas). ===== Autoveikala... plkst. 9.00 līdz 10.00 «Akmeņdārzi» Latevē, no 10.30 līdz 11.30 «Apsēni» Āžos, no 13.20 līdz 13.30 Ostē, no 14.00 līdz 14.20 «Valdnieki» Kārļmuižā un no 14.30 līdz
Novadu 10. grāmatu svētki: 7 Apmeklējumi
lsos, 2011. gada 29. aprīlī ====== ====== **9.30 – 15.00 Grāmatu komercizstāde** Talsu tautas namā... Atēna.\\ Pircēji piedalās jaunumu izlozē. **9.30 - 15.00 Izstāde <<Mēs esam ierakstīti laikā>>** p... rkste (Lauku Avīze) Stendes tautas namā **10.30 <<Latvijas Avīzes>> publiskā diskusija**: <<Finan... pils audējām Valdemārpils vidusskolas zālē **12.30 Zirņu zupa** Alus dārzā **13.00 Kas
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 7 Apmeklējumi
ski <zinta@dundaga.lv> | ^ | | ^Lēmums pieņemts|30.09.2009.| ^Līguma izpildītājs |SIA «Spriegums» |... āvājumu iesniegšanas termiņš|07.09.2009. plkst.16.30 | ^Kvalifikācijas prasības| - LR Uzņēmumu reģist... st. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. oktobris| ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģistr... 009. plkst. 16.00 | ^Pasūtījuma izpildes termiņš|30 dienu laikā no līguma noslēgšanas | ^Nolikums| S
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 6 Apmeklējumi
StId=4103|Rīga – Talsi – Dundaga – Kolka]] |**15:30**|▼|**RĪGAS AO**||**9:55**| |15:55|▼|Lielupe|▲|9:30| |16:03|▼|Dubulti|▲|9:22| |16:07|▼|Pumpuri|▲|9:18... 8|▼|Dursupe|▲|8:08| |17:27|▼|Lauciene|▲|7:59| |17:30|▼|Odre|▲|7:56| |17:40|▼|TALSU AO|▲|7:45| |**17:50**|▼|**TALSU AO**|▲|**7:30**| |17:55|▼|Valdgale|▲|7:25| |18:00|▼|Indiņi|▲|7:
JANVĀRIS: 6 Apmeklējumi
piedalās mazi un lieli pašmāju aktieri. Plkst. 13.30 pie tautas nama šūpošanās, dziesmas, rotaļas, olu... us interesentus. Līdzi ņemt groziņu omulībai. * 30.04.2012 Brīvdiena Dundagas novada pašvaldības ies... baznīcā un Kolkas luterāņu baznīcā. Ap plkst. 18.30 atgriežamies Dundagā.</wrap> * 27.05.2012 plkst... zikas skolā izlaidums]]. * 29.05.2012 plkst. 17.30 kustība PAR! aicina uz talku bērnu laukumā pie bē
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 6 Apmeklējumi
Mazvakriņs Kubal skole: 6 Apmeklējumi
Kapu svētki Dundagas pagastā: 6 Apmeklējumi
Pārdod auto: 6 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 6 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 6 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 6 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 5 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 5 Apmeklējumi
Pils diena: 5 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 5 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 5 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 5 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 5 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 4 Apmeklējumi
Sporta svētki: 4 Apmeklējumi
Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 4 Apmeklējumi
Kapu svētki: 4 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 4 Apmeklējumi
Kapu svētki 2009: 4 Apmeklējumi
Dundagas luterāņu 10. draudzes dienas: 4 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 4 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 4 Apmeklējumi
No pērnā gada arhīva: 4 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 4 Apmeklējumi
«Kā izdzīvot Latvijas reģionos?!»: 3 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 3 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 3 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 3 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 3 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 3 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»: 3 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 3 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 3 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 3 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 3 Apmeklējumi
Atceltie autobusi: 3 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 3 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 3 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 3 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 3 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 3 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 3 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 3 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 2 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 2 Apmeklējumi
Vecāku diena vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozījumi: 2 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 2 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 2 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 2 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 2 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 2 Apmeklējumi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 2 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 2 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 2 Apmeklējumi
Svētku karogi pacelti!: 2 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 2 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 2 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 2 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 2 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 2 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 2 Apmeklējumi
Ritmiskās mūzikas meistarklase: 2 Apmeklējumi
Esam pamanīti un novērtēti Taivānā!: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Draudzes diena: 2 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 2 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 2 Apmeklējumi
«Mazā Eiropiāde» atkal Dundagā: 2 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 2 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 2 Apmeklējumi
Egles iedegšana pie Dundagas pils: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Tautas deju kolektīvs «Dun-dang»: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 2 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 2 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 2 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 2 Apmeklējumi
Kapu svētki: 2 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 2 Apmeklējumi
Pasaku namiņš: 2 Apmeklējumi
Interešu pulciņi: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 2 Apmeklējumi
Atvari: 2 Apmeklējumi
DrosmÄ«gu ideju konkurss: 2 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 2 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 2 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 2 Apmeklējumi
Braucam lÅ«kot citādo: 2 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 2 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Dubultsvētki aizvadīti godam: 1 Apmeklējumi
Ernests Ābols: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 1 Apmeklējumi
2008. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Grāmata par lÄ«bieÅ¡iem: 1 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Arnolds Auziņš: 1 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku izstāde tirdziņš: 1 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Top latvju rakstu zīmes: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 1 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 1 Apmeklējumi
Februāra afiša: 1 Apmeklējumi
«Meža karjeras dienā»: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 1 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 1 Apmeklējumi
«Mirdzi, Dundaga, Latvijā!»: 1 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 1 Apmeklējumi
«Janvāru» poligonā: 1 Apmeklējumi
Krišjāņa Barona 170 gadu atcere fotogrāfijās: 1 Apmeklējumi
Eņģeļi pār Dundagu: 1 Apmeklējumi
Dundagas sklandrauši: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
Talka Dakterlejā: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Pasaku festivāls vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Ražotāju tirdziņš: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
«Zemes stunda»: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
IepazÄ«sim Ziemeļvalstis!: 1 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 1 Apmeklējumi
Pils jaunumi: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 1 Apmeklējumi
VSPC pieņems ginekologi: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa meti: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Mēs paši»: 1 Apmeklējumi
Dundagas tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi

Warning: include_once(/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear-addons:/usr/share/pear') in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Fatal error: Class 'Point' not found in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 612