Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde ziņo, ka 02.10.2013. stājās spēkā 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 891 «Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru».

Zemes īpašniekam, kas vēlas saņemt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 2013. gadā, jāiesniedz iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldē līdz 1. XI. Atgādinām, ka no valsts budžeta līdzekļiem izmaksā kompensāciju tikai tajā gadījumā, ja īpašums neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās «Natura 2000». Ja īpašums atrodas «Natura 2000» teritorijā, īpašniekam ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas Lauku atbalsta dienestā.

Plašākas ziņas par kompensācijas piešķiršanu, kā arī iesnieguma veidlapa ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnes sadaļā «Kompensācijas».

Linda Doriņa
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.10.15.kompensacijas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki