2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...

  • «Ar cerību un ticību, ar jaunu apņemšanos sevī…» Domes priekšsēdētāja, izpilddirektores un vēl citi apsveikumi, svētkus gaidot.
  • Saistošie noteikumi. Varbūt ne pati saistošākā lasāmviela gadu mijai, bet «euro» uzliek pienākumus.
  • Problēma ir tad, ja kristietību sāk spēlēt. Ciemojoties pie Irbēm Mazirbē.
  • Nevis uzspiest otram savu taisnību, bet pirmajam spert solī pretī. Gada ģimene novadā — Roderti.
  • Klusus un mierīgus svētkus. Pašvaldības policijas vecākā inspektora atziņas un vēlējumi.
  • Uz 6 gadiem un uz 5 gadiem. Dundagas Mākslas un mūzikas skolai un novada bibliotēkām veiksmīga akreditācija.
  • Apbrīnojama kopības izjūta. Kolkas mūzikas skolai 20 gadu jubileja un absolventu salidojums.
  • Skola no iekšpuses. Vecāki dalās iespaidos par vidusskolas Vecāku dienā pieredzēto.
  • Ziemassvētku vakarā, Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos. Dievkalpojumi un pasākumi.

No 17. decembra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.12.14.2013._gada_decembra_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki