Ūdensprojekts

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Grozījumi iepirkuma nolikumā Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā»

Publicēšanas datums 18.09.2013.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052
Līguma priekšmetsTehniskā projekta izstrāde artēziskās akas izbūvei un urbuma tamponēšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Prasības attiecībā uz grozījumiem Piedāvājums jāiesniedz ņemot vērā sekojošus grozījumus grozijumi_iepirkuma_nolikuma.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2013. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Firma L4», reģ. nr. 40003236001
Piedāvātā līgumcena Ls 6819,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2013. gada 7. oktobrī.
Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā»

Publicēšanas datums 06.09.2013.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/052
Līguma priekšmetsTehniskā projekta izstrāde artēziskās akas izbūvei un urbuma tamponēšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikums_projektesana_un_autoruzraudziba.docx un c_pielikums_liguma_visparigie_noteikumi_.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.09.2013. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
d.m.Y H:i

Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

SIA «Ziemeļkurzeme» (reģ. nr. LV40003382317, Pils iela 5-3, Dundagas pagasts, Dundagas novads) paziņo lēmumu par iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā.

Papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve

Projekta nosaukums un numurs «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»,
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034.
Iepirkuma procedūra «Papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā» ID. Nr.ZIEM2012/1/KF .
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Ostas celtnieks», reģ. nr. 41203004237.
Piedāvātā līgumcena Ls 940888,08 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2012. gada 21. jūnijs.

Inženiertehniskās būvuzraudzība

Projekta nosaukums un numurs «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»,
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034.
Iepirkuma procedūra «Inženiertehniskās būvuzraudzības projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» pakalpojumi papildus darbiem» (ZIEM2012/2/KF).
Pretendents, kam piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu SIA «Geo Consultants», reģ. nr. 40003340949
Piedāvātā līgumcena Ls 8350,00 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 2012. gada 21. jūnijs.

Projektu administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 21.05.2012.
PasūtītājsSIA «Ziemeļkurzeme», reģ. nr.40003382317, Pils 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
KontaktpersonaSIA «Ziemeļkuzeme» valdes loceklis
Guntis Kārklevalks, tālr. 29419195, epasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukumsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība Dundagā
Identifikācijas Nr.ZIEM 2012/2/KF
Iepirkuma priekšmets «Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība Dundagā» saskaņā ar prasībām un nolikuma grozījumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš07.06.2012. plkst. 11.00

Lejuplādēt atbildes uz jautājumiem.

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Grozījumi iepirkuma nolikumā «Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve»

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 18.05.2012.
PasūtītājsSIA «Ziemeļkurzeme», reģ. nr.40003382317, Pils 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
KontaktpersonaSIA «Ziemeļkuzeme» valdes loceklis
Guntis Kārklevalks, tālr. 29419195, epasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukumsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā
Identifikācijas Nr.ZIEM 2012/1/KF
Iepirkuma priekšmetsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā saskaņā ar nolikumu un tā grozījumiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš06.06.2012. plkst. 11.00

Lejuplādēt atbildes uz jautājumiem.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā

Inženiertehniskā būvuzraudzība projektā «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā»

Dundagas novada dome
Publicēšanas datums 08.05.2012.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs KOLKASUDENS2012/4/
Līguma priekšmetsInženiera pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem («Būvniecības un inženierdarbi, kuru projektēšanu veic pasūtītājs») un būvuzraudzības veikšana LR normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā būvdarbu līgumam «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā» saskaņā ar tehnisko specifikāciju (A pielikums)
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikumu. Līguma projekts.
Speciālie noteikumi.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.05.2012. plkst. 14.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem 1. jautājums: D8 pielikumā «Finanšu piedāvājuma» veidnē izmaksu pozīcijas «Projekta vadītājs (inženieris)» norādītā vienību skaits 25 cilvēkdienas. Savukārt nolikuma 1. pielikuma «Tehniskās specifikācijas» 5.2.2 punktā «Galveno ekspertu laika ieguldījums» pozīcijai «Projekta vadītājs –Inženieris» minimālais cilvēkdienu ieguldījums ir 30 cilvēkdienas.

Atbilde: Nolikuma 1. pielikuma «Tehniskās specifikācijas» 5.2.2 punktā «Galveno ekspertu laika ieguldījums» pozīcijai «Projekta vadītājs–inženieris» minimālais cilvēkdienu ieguldījums arī ir 25 cilvēkdienas
projekti/udens/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki