Detālplānojumi

2013

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi»


2012

Ar Dundagas novada domes 26.04.2012. sēdes lēmumu Nr. 112 , protokols Nr. 4, § 20) nolemts izdot šādus saistošos noteikumus:

Celmi


2011

Ar Dundagas novada domes 27.07.2011. sēdes lēmumu Nr. 206 , protokols Nr. 12, § 31) nolemts izdot šādus saistošos noteikumus:

Ezeru Spīdolas


Saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr.  379 (protokols Nr.  14, § 7) ir nolemts izdot šādus saistošos noteikumus:


Līvkrasti

Strautnieki

Bierandi, Dubultvēji, Mežrukši un Spuņi

Bērzi

Laši

Veclekši

Taliskeri

Jāņklani

Zīriņi

Priežmalas

Randi-2

Spilves

Kinne-Dīķi

Pītagi

Jaunžoki

Mieri, Julgi un Dainas

Mazirbes Dzelmes

Taizeļi

Ķirškalni

Jaunjomi

JuriAtvari

Stacijas iela 3

Brīzes

Muņu Grabi

Ar detālplānojumiem var iepazīties arī Attīstības un plānošanas nodaļā Dundagā, Pils ielā 5.

Būvniecības ieceres

dokumenti/detalplanojumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki