2008. gada iepirkumi

Informācijas komunikāciju tehnoloģiju iepirkums

Izsludināšanas datums23.12.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/44
Iepirkuma priekšmets 5 datorkomplekti bez monitoriem un 2 datorkomplekti ar monitoriem ar WLAN kartēm, 2GB operatīvo atmiņu, 3 videoprojektori, digitālais fotoaparāts, 5 baltie ekrāni, WLAN rūters
Paredzamā līgumcena Ls 3178,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.12.2008. plkst. 10.00
Kontaktpersona skolas direktors Uldis Katlaps, 29468902
Lēmums pieņemts29.12.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Komte»
Līgumcena Ls 3177,50 (bez PVN)

Logu izgatavošana

Izsludināšanas datums10.12.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/43
Iepirkuma priekšmets Logu izgatavošana Dundagas pils sociālā dienesta telpām
Paredzamā līgumcena Ls 2000,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.12.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro 26563742
Lēmums pieņemts22.12.2008.

Kubalu skolas remonts

Izsludināšanas datums19.11.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/42
Iepirkuma priekšmets Kubalu skolas ziemeļu fasādes ārdurvju un priekšnama grīdas seguma atjaunošana
Paredzamā līgumcena Ls 2545,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.11.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro 26563742
Lēmums pieņemts26.11.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Pretpils»
Līgumcena Ls 3075,16 (bez PVN)

Gaiteņa remonts

Izsludināšanas datums05.11.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/40
Iepirkuma priekšmets Dundagas pils 2. stāva gaiteņa remonts
Paredzamā līgumcena Ls 5000,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.11.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona pils direktore Baiba Dūda, 29478393
Lēmums pieņemts12.11.2008.
Līguma izpildītājs SIA «J.G.Būve»
Līgumcena Ls 3198,69 (bez PVN)

Ceļa uzturēšana

Izsludināšanas datums29.10.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/39
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr. 8 Lateve-Popnieki 5000 m2 periodiskā uzturēšana
Paredzamā līgumcena Ls 6780,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.11.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts05.11.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Talce»
Līgumcena Ls 6700,00 (bez PVN)

Zobārstniecības iekārtas iegāde

Izsludināšanas datums10.10.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/37
Iepirkuma priekšmets Lietotas zobārstniecības iekārtas EKO DENT (Vācija) 2003. gads 2. gab. ar komplektāciju iegāde
Paredzamā līgumcena Ls 5933,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.10.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona VSPC vadītājs Valdis Rande, 63232303
Lēmums pieņemts15.10.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Arkāde Dental»
Līgumcena Ls 7000,00(bez PVN)

Ietves asfaltēšana

Izsludināšanas datums24.09.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/36
Iepirkuma priekšmets Trotuāra asfaltēšana Talsu ielā 82 m garumā un 2,5 m platumā
Paredzamā līgumcena Ls 1834,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.10.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors A.Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts01.10.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Talce»
Līgumcena Ls 1833,40 (bez PVN)

Krēslu iegāde

Izsludināšanas datums24.09.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/35
Iepirkuma priekšmets 75 gabali pusmīksti krēsli «Maira» vai līdzvērtīgi
Paredzamā līgumcena Ls 1653,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.10.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona pils direktore Baiba Dūda, 29478393
Lēmums pieņemts01.10.2008.
Līguma izpildītājs SIA «ZAND»
Līgumcena Ls 1569,75 (bez PVN)

Ietves remonts

Izsludināšanas datums10.09.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/34
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr.1 Pils ielas ietves uz Tautas namu remonts
Paredzamā līgumcena Ls 9999,99 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts17.09.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 9978,73 (bez PVN)

Betona apmaļu nomaiņa

Izsludināšanas datums10.09.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/33
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr.7 Skolas ielas betona apmaļu nomaiņa
Paredzamā līgumcena Ls 2500,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts17.09.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 2605,20 (bez PVN)

Bērza ielas uzturēšana

Izsludināšanas datums10.09.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/32
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr.5 Bērza iela 0,000-0,177 km periodiskā uzturēšana
Paredzamā līgumcena Ls 3000,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts17.09.2008.
Līguma izpildītājs VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļa rajons
Līgumcena Ls 1748,76 (bez PVN)

Ceļa uzturēšana

Izsludināšanas datums02.07.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/29
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr.38 Valdnieki-Alkšbirzes 0,000-0,820 km periodiskā uzturēšana
Paredzamā līgumcena Ls 9999,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2008. plkst. 16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts09.07.2008.
Līguma izpildītājs VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļa rajons
Līgumcena Ls 9995,76 (bez PVN)

Ielas uzturēšana

Izsludināšanas datums02.07.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/28
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļa Nr.18 Sporta ielas 0,000-0,260 km periodiskā uzturēšana
Paredzamā līgumcena Ls 2540,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts09.07.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Talce»
Līgumcena Ls 2600,06 (bez PVN)

Kāpņu bruģēšana

Izsludināšanas datums02.07.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/27
Iepirkuma priekšmets Dundagas pils parka kāpņu bruģēšana
Paredzamā līgumcena Ls 3400,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.07.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts09.07.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 3396,00 (bez PVN)

Ietves rekonstrukcija

Izsludināšanas datums18.06.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/26
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta Saules un Skolas ielas gājēju ceļa rekonstrukcija
Paredzamā līgumcena Ls 7627,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.07.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts02.07.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 7339,48 (bez PVN)

Ietves rekonstrukcija Maija ielā

Izsludināšanas datums18.06.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/25
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta Maija ielas gājēju ceļa rekonstrukcija
Paredzamā līgumcenaLs 3390,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.07.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts02.07.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 2675,44 (bez PVN)

Būvuzraudzība

Izsludināšanas datums 11.06.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/24
Iepirkuma priekšmets Jauniešu mītnes - viesnīcas izveides un energoefektivitātes paaugstināšanas Dundagas pilī tehniskā uzraudzība
Paredzamā līgumcena Ls 5000,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Prasības Saskaņā ar LBN 303-03 «Būvuzraudzības noteikumi»
Dokumenti Sertifikāts ēku būvuzraudzībā un ēku restaurācijas darbu būvuzraudzībā, reģistrācijas dokumenti, izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību
Lēmums pieņemts18.06.2008.
Līguma izpildītājs Pašnodarbināta persona Andris Girniuss
Līgumcena Ls 4680,00 (bez PVN)

Ēdamzāles renovācija

Izsludināšanas datums 04.06.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/23
Iepirkuma priekšmets Dundagas vidusskolas ēdamzāles renovācija
Paredzamā līgumcena Ls 9953,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.06.2008. plkst.16.00
Kontaktpersona skolas direktors Uldis Katlaps 29468902
Lēmums pieņemts11.06.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Goblejas»
Līgumcena Ls 6820,21 (bez PVN)

VSPC renovācija

Izsludināšanas datums 28.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/22
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta Veselības un sociālās palīdzības centra renovācija
Paredzamā līgumcena Ls 9999,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts04.06.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Pretpils»
Līgumcena Ls 7627,12 (bez PVN)

Pils kapelas mūra nostiprināšana

Izsludināšanas datums 28.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/20
Iepirkuma priekšmets Dundagas pils kapelas mūra nostiprināšana
Paredzamā līgumcena Ls 1356,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts04.06.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Pretpils»
Līgumcena Ls 1551,40 (bez PVN)

Grants izlīdzināšana

Izsludināšanas datums 28.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/19
Iepirkuma priekšmets Grants izlīdzināšana uz Dundagas pagasta ceļiem
Paredzamā līgumcena Ls 1000,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts04.06.2008.
Līguma izpildītājs IK «Auto un būve»
Līgumcena Ls 19,50 par stundu ar traktoru T - 150K (bez PVN)

Atkritumu urnu iegāde

Izsludināšanas datums 28.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/18
Iepirkuma priekšmets Atkritumu urnu iegāde
Paredzamā līgumcena Ls 3389,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts04.06.2008.
Līguma izpildītājs SIA «L&T»
Līgumcena Ls 1938,11(bez PVN)

Ceļmalu appļaušana

Izsludināšanas datums 07.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/17
Iepirkuma priekšmets Dundagas pagasta ceļmalu un teritoriju appļaušana
ar rotējošo pļaujmašīnu
Paredzamā līgumcenaLs 4230,00 (bez PVN), piedāvāt cenu par 1 stundu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.05.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts21.05.2008.
Līguma izpildītājs IK «Auto un būve»
Līgumcena Ls 16,50 par 1 stundu(bez PVN)
Līguma izpildītājs SIA «Rallex»
Līgumcena Ls 16,50 par 1 stundu (bez PVN)

Stāvlaukuma izbūve

Izsludināšanas datums 07.05.2008.
Identifikācijas Nr. DPP-2008/16
Iepirkuma priekšmets Stāvlaukuma izbūve pie Kubalu skolas-muzeja
Dundagas pagasta ceļā Nr.26 Kubali — Stirniņi
Paredzamā līgumcena Ls 4661,00 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.05.2008. plkst.16.00
Lēmums pieņemts21.05.2008.
Līguma izpildītājs SIA «Prestons»
Līgumcena Ls 4496,74 (bez PVN)

Ceļu remonts

Izsludināšanas datums29.04.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/15
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ceļu seguma remonts ar
emulsiju un šķembām
Paredzamā līgumcenaLs 8,90 par 1 m2 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš09.05.2008. plkst.15.00
Lēmums pieņemts09.05.2008.
Līguma izpildītājs VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu CR
Līgumcena Ls 9,94 Ls par 1 m2 (bez PVN)

Ventilācijas sistēmas izbūve

Izsludināšanas datums22.04.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/14
Iepirkuma priekšmetsVentilācijas sistēmas izbūve Dundagas vidusskolas ēdamzālē
Paredzamā līgumcenaLs 9996,00 (bez PVN)
Lēmums pieņemts28.04.2008.
Līguma izpildītājsSIA «Talsu spriegums»
Līgumcena Ls 9805,78 (bez PVN)

Ietves rekonstrukcija

Izsludināšanas datums09.04.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/13
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta Maija ielas gājēju ceļa rekonstrukcija
Paredzamā līgumcenaLs 2966,00 (bez PVN)
Lēmums pieņemts17.04.2008.
Līguma izpildītājsSIA «Prestons»
Līgumcena Ls 2216,07 (bez PVN)

Ceļu greiderēšana

Izsludināšanas datums12.03.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/7
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ceļu greiderēšana
Paredzamā līgumcenaLs 25,00 par stundu (bez PVN)
Lēmums pieņemts26.03.2008.
Līguma izpildītājsSIA VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Kurzemes ceļi Talsu ceļu rajons
Līgumcena Ls 23,80 par stundu (bez PVN)

Malkas piegāde

Izsludināšanas datums12.03.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/6
Iepirkuma priekšmets1 m garas dedzināmās malkas piegāde pilij daudzumā no 100 m3
Paredzamā līgumcenaLs 15,00 (bez PVN) par m3
Lēmums pieņemts26.03.2008.
Līguma izpildītājsGunita Tropiņa «Jumari», Dundagas pagasts, Talsu rajons
Līgumcena Ls 15,00 (bez PVN) par m3

Kanalizācijas cauruļvadu skalošana

Izsludināšanas datums26.02.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/5
Iepirkuma priekšmetsSadzīves kanalizācijas cauruļvadu skalošana Dundagā
Paredzamā līgumcenaLs 1858,50 (bez PVN)
Lēmums pieņemts12.03.2008.
Līguma izpildītājsSIA «Vides Konsultāciju birojs—serviss»
Līgumcena Ls 1858,50 (bez PVN)

Pils skursteņa oderēšana

Izsludināšanas datums13.02.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/4
Iepirkuma priekšmetsPils ēkas skursteņa oderēšana
Paredzamā līgumcenaLs 4240,00 (bez PVN)
Lēmums pieņemts12.03.2008.
Līguma izpildītājsSIA «Namdaris RB»
Līgumcena Ls 4212,47 (bez PVN)

Mēbeles bērnudārzam

Izsludināšanas datums30.01.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/3
Iepirkuma priekšmetsMēbeļu izgatavošana un piegāde /pirmsskolas/ izglītības iestādei «Kurzemīte»
Paredzamā līgumcenaLs 1636,00 (bez PVN)
Lēmums pieņemts13.02.2008.
Līguma izpildītājsSIA «DK INVEST»
Līgumcena Ls 1583,40 (bez PVN)

Sniega tīrīšana no ceļiem un ielām

Izsludināšanas datums03.01.2008.
Identifikācijas Nr.DPP-2008/1
Iepirkuma priekšmetsSniega tīrīšana no Dundagas pagasta ceļiem un ielām
Paredzamā līgumcenaLs /stundā
Lēmums pieņemts16.01.2008.
Līguma izpildītājsz/s «Auri» Nevejā un Kaļķos
Līgumcenaar T 150K Ls 23,00 stundā (bez PVN)
ar MTZ 82 Ls 15,00 stundā (bez PVN)
Līguma izpildītājsVAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons
Līgumcena Ls 3,89 stundā (bez PVN)
par katru pārbraukto km
Līguma izpildītājsindividuālā darba veicējs A. Vitmanis
Līgumcenaar MTZ 82 Ls 15,00 stundā (bez PVN)
Līguma izpildītājsi/k «Auto un būve»
Līgumcenaar T 150K Ls 16,50 stundā (bez PVN)
pasvaldiba/iepirkumi/2008.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki