Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība

Izsludināšanas datums12.10.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/12
Iepirkuma priekšmetsKubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība saskaņā ar nolikumu (153 kB)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš19.10.2009. plkst.16.00
KontaktpersonaKubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs, tālr. 26514118, epasts: kubalmuz@dundaga.lv
Lēmums pieņemts26.10.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Built EX»
Līgumcena Ls 7660,00 (bez PVN)

Ūdenstorņa remonts

Izsludināšanas datums23.09.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/11
Iepirkuma priekšmetsŪdenstorņa remonts, elektroinstalācijas remonts un pieslēgšana ūdenstornim Kolkas pagastā Dundagas novadā, saskaņā ar specifikāciju (sk. kontaktpersonu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš28.09.2009. plkst.16.00
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Latvijas Būvinženieru savienības vai Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvniecības speciālista sertifikāts darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
- Sertifikāts, kas apliecina kompetenci elektroietaišu izbūvē, izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
KontaktpersonaDundagas novada Domes izpilddirektors
Elmārs Pēterhofs, tālr. 29127455, specifikāciju pieprasīt elektroniski zinta@dundaga.lv
Lēmums pieņemts30.09.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Spriegums»
Līgumcena Ls 4550,73 (bez PVN)

Portatīvā datora un manuāla projekcijas ekrāna piegāde

Izsludināšanas datums31.08.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/9
Iepirkuma priekšmetsPortatīvā datora un manuāla projekcijas ekrāna piegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (sk. kontaktpersonu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš07.09.2009. plkst.16.30
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai (ja attiecināms)
KontaktpersonaKubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs, tālr. 26514118, epasts: kubalmuz@dundaga.lv
Lēmums pieņemts07.09.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Sonex Technologies Latvia»
Līgumcena Ls 1020,98 (bez PVN)

Pils ārdurvju restaurācija

Izsludināšanas datums11.08.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/6
Iepirkuma priekšmetsDundagas pils ārdurvju restaurācija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš18.08.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada 30. oktobris
Kvalifikācijas prasības - LR reģistrētas darbības apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā divus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- sertifikāts attiecīgajā restaurācijas darbībā.
- Vismaz trīs pēdējo gadu darba pieredze (minēt svarīgāko darbu apjomus un pasūtītājus).
KontaktpersonaDundagas pils direktore Baiba Dūda
tālr. 63237860, 29478393
Lēmums pieņemts18.08.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Berete un Basets»
Līgumcena Ls 3392,96 (bez PVN)

Plauktu un biroja krēslu iegāde

Izsludināšanas datums03.08.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/4
Iepirkuma priekšmetsPlauktu un biroja krēslu iegāde, saskaņā ar specifikāciju (sk. kontaktpersonu)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.08.2009. plkst.16.00
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai (ja attiecināms)
KontaktpersonaKubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs, tālr. 26514118, epasts: kubalmuz@dundaga.lv
Lēmums pieņemts11.08.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Salons Arka»
Līgumcena Ls 1698,81(bez PVN)

Zāles pļāvēja iegāde

Izsludināšanas datums03.08.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/3
Iepirkuma priekšmetsZāles pļāvēja ar papildus aprīkojumu iegāde, saskaņā ar specifikāciju, sk. kontaktpersonu
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš11.08.2009. plkst.16.00
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai(ja attiecināms)
KontaktpersonaKubalu skolas - muzeja vadītājs Ivars Abajs, tālr. 26514118, epasts: kubalmuz@dundaga.lv
Lēmums pieņemts31.08.2009.
Līguma izpildītājs SIA «LM Tehnika»
Līgumcena Ls 2727,27 (bez PVN)

Aprīkojuma (mēbeļu) iegāde

Izsludināšanas datums17.07.2009.
Identifikācijas Nr.DND-2009/1
Iepirkuma priekšmetsDundagas vidusskolas dabaszinību virziena un matemātikas kabinetu aprīkojuma (mēbeļu) iegāde.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņšPils ielā «Līkā muižā», Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, domes ēkā 22.07.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš30 dienu laikā no līguma noslēgšanas
Nolikums Saņemams iepriekš norādītajā adresē
KontaktpersonaDundagas vidusskolas direktors Uldis Katlaps
mob.tālr. 29468902
Lēmums pieņemts22.07.2009.
Līguma izpildītājs SIA «Sanoda»
Līgumcena Ls 8102,36 (bez PVN)

Informatīvie paziņojumi par Dundagas pagasta padomes 2009. gada iepirkumiem

Ceļmalu un teritoriju appļaušana

Izsludināšanas datums05.06.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/12
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ceļmalu un teritoriju appļaušana. Cenu piedāvāt par 1 stundu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš10.06.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2010.gada 11. jūnijs
Kvalifikācijas prasības - LR reģistrētas darbības apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts10.06.2009.
Līguma izpildītājs IK «Auto un būve»
Līgumcena Ls 16,50 par 1 stundu (bez PVN)
Līguma izpildītājs SIA «Rallex»
Līgumcena Ls 16,50 par 1 stundu (bez PVN)

Būvuzraudzība lielajai sporta zālei

Izsludināšanas datums13.05.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/11
Iepirkuma priekšmetsEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» finansētā projekta līgumā Nr. 08-08-L32100-000172 «Dundagas pagasta sporta būvju rekonstrukcija» veikt būvuzraudzību Dundagas pagasta lielās sporta zāles vienkāršotai rekonstrukcijai 3509,21 m3, saskaņā ar LBN 303-03 «Būvuzraudzības noteikumi».
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.05.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada 30. novembris
Kvalifikācijas prasības - LR reģistrētas darbības apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Spēkā esošu licenču vai sertifikātu kopijas ēku būvuzraudzībā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzībā, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā.
- Pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzības līgumu saraksts un vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes no minētajiem līgumiem.
- Pretendenta sagatavota un parakstīta izziņa par darba tiesiskajām attiecībām ar pretendenta piedāvāto būvuzraugu. Ja pretendenta piedāvātais būvuzraugs nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, papildus šajā punktā noteiktajai izziņai ir jāiesniedz apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā ar šo būvuzraugu līguma izpildei tiks noslēgti darba līgumi ( nav attiecināms, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona).
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts20.05.2009.
Līguma izpildītājsAndris Girniuss
Līgumcena Ls 1500,00 (bez PVN)

Būvuzraudzība mazajai sporta zālei

Izsludināšanas datums13.05.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/10
Iepirkuma priekšmetsEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» finansētā projekta līgumā Nr. 08-08-L32100-000172 «Dundagas pagasta sporta būvju rekonstrukcija» veikt būvuzraudzību Dundagas pagasta mazās sporta zāles vienkāršotai rekonstrukcijai 673,10 m3, saskaņā ar LBN 303-03 «Būvuzraudzības noteikumi».
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.05.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada 30. oktobris
Kvalifikācijas prasības - LR reģistrētas darbības apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Spēkā esošu licenču vai sertifikātu kopijas ēku būvuzraudzībā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraudzībā, elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā.
- Pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzības līgumu saraksts un vismaz 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes no minētajiem līgumiem.
- Pretendenta sagatavota un parakstīta izziņa par darba tiesiskajām attiecībām ar pretendenta piedāvāto būvuzraugu. Ja pretendenta piedāvātais būvuzraugs nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, papildus šajā punktā noteiktajai izziņai ir jāiesniedz apliecinājums, ka pretendenta uzvaras gadījumā ar šo būvuzraugu līguma izpildei tiks noslēgti darba līgumi ( nav attiecināms, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona).
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts20.05.2009.
Līguma izpildītājsAndris Girniuss
Līgumcena Ls 500,00 (bez PVN)

Ceļu seguma sabiezināšana

Izsludināšanas datums13.05.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/9
Iepirkuma priekšmetsSeguma sabiezināšana ar grants maisījuma 0/32 materiālu 6 cm biezumā 3,5 m platumā Dundagas pagasta ceļiem (ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas):
a/c Kaļķi — Kaļku kapi km 0,320 ÷ km 0,853 1866 m2;
a/c Kaļķi — Vārpnieki km 0,100 ÷ km 0,217 410 m2;
a/c Vecmuiža km 0.000 ÷ km 0,390 1170 m2;
a/c TitāniDuguņi km 0,950÷ km 1,250 1050 m2;
a/c Kalnnieki km 0,000 ÷ km 0,749 2622 m2.

Seguma sabiezināšana ar grants maisījuma 0/32 materiālu 6 cm biezumā 4,5 m platumā Dundagas pagasta ceļiem (ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas):
a/c Ozollapas — Pāce km 0,800 ÷ km 0,900 450 m2;
a/c LauciņiMazās darbnīcas km 1,400 ÷ km 2,441 4685 m2.

Piedāvājumus iesniegt pa daļām, uz katru ceļu atsevišķi, norādot vienības un kopējās izmaksas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.05.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009. gada 5. jūnijs
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai.
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts20.05.2009.
Līguma izpildītājsSIA «Talce»
Līgumcena
a/c Kaļķi — Kaļku kapi km 0,320 ÷ km 0,853 Ls 1791,36 bez PVN;
a/c Kaļķi — Vārpnieki km 0,100 ÷ km 0,217 Ls 393,60 bez PVN;
a/c Vecmuiža km 0.000 ÷ km 0,390 Ls 1216,80 bez PVN;
a/c TitāniDuguņi km 0,950÷ km 1,250 Ls 819,00 bez PVN;
a/c Kalnnieki km 0,000 ÷ km 0,749 Ls 2412,24 bez PVN;
a/c Ozollapas — Pāce km 0,800 ÷ km 0,900 Ls 517,50 bez PVN;
a/c LauciņiMazās darbnīcas km 1,400 ÷ km 2,441 Ls 4497,60 bez PVN

Malkas piegāde

Izsludināšanas datums06.05.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/8
Iepirkuma priekšmets1 m garas dedzināmās malkas piegāde. Kopējais apjoms 1000 m3. Piedāvājumus var iesniegt pa daļām, vienas daļas minimālais apjoms 100 m3. Piegāde ar preču pavadzīmi - rēķinu.
Cenas slieksnisLs 14,00 par 1 m3 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš13.05.2009. plkst. 16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada rudens — 2010.gada ziema
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, ja attiecināms
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts13.05.2009.
Līguma izpildītājsz/s «Jaunsniķeri»
Līgumcena Ls 14,00 par 1 m3 (bez PVN)
Apjoms 200 m3
Lēmums pieņemts13.05.2009.
Līguma izpildītājsAtis Burnevics
Līgumcena Ls 14,00 par 1 m3 (bez PVN)
Apjoms 200 m3

Ceļu remonts

Izsludināšanas datums29.04.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/7
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ceļu seguma remonts ar
emulsiju un šķembām
Paredzamā līgumcenaLs par 1 m2 (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš06.05.2009. plkst.16.00
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada 31.decembris
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai.
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts06.05.2009.
Līguma izpildītājsVAS Latvijas autoceļu uzturētājs Talsu CR
Līgumcena Ls 9,94 par 1 m2 (bez PVN)

Ceļu greiderēšana

Izsludināšanas datums24.04.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/6
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta ceļu greiderēšana
Paredzamā līgumcenaLs par stundu (bez PVN)
Piedāvājumu atvēršana29.04.2009.plkst.14.30
Pasūtījuma izpildes termiņš2009.gada 31.decembris
Kvalifikācijas prasības - LR Uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecības kopija.
- Izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
- Licences vai sertifikāta kopija noteikto darbu veikšanai.
KontaktpersonaDundagas pagasta padomes izpilddirektors Andris Kojro
tālr. 63237511, mob.tālr. 26563742
Lēmums pieņemts29.04.2009.
Līguma izpildītājsSIA «Talce»
Līgumcena Ls 21,40 par stundu (bez PVN)

Ietves pārbūve Maija ielā

Izsludināšanas datums15.04.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/5
Iepirkuma priekšmetsDundagas pagasta Maija ielas gājēju ceļa rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.04.2009. plkst.16.00
Kontaktpersona izpilddirektors Andris Kojro, 26563742
Lēmums pieņemts22.04.2009.
Līguma izpildītājsSIA «Delta AP»

Projekta vadītājs

Izsludināšanas datums19.03.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/2
Iepirkuma priekšmetsProjekta vadītājs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam «Kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dundagas vidusskolā».
PienākumiProjekta vadītājs nodrošina projekta aktivitāšu īstenošanas koordinēšanu, sadarbībā ar projekta grāmatvedi/finansistu ar projekta ieviešanu saistītās dokumentācijas (tai skaitā progresa pārskati, maksājuma pieprasījumi, to iesniegšanas prognozes, līgumi) sagatavošanu un iesniegšanu komisijā vai sadarbības iestādē (Valsts izglītības attīstības aģentūrā), sadarbību ar atbildīgo iestādi (Izglītības un zinātnes ministriju) un sadarbības iestādi, kā arī atbild par aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.
Kvalifikācijas prasībasAugstākā pedagoģiskā izglītība (maģistra grāds dabaszinātnēs, matemātikā, tehnoloģijās vai pedagoģijā (izglītības zinātnēs) tiks uzskatīts par priekšrocību); pieredze mācību un metodisko materiālu izstrādē; vismaz 5 gadu pieredze darbā skolā vai augstskolā, vēlama vadošā darba pieredze; organizatoriskā darba prasmes; prasme strādāt komandā; prasme strādāt ar datoru; pieredze projektu darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš25.03.2009.plkst.16.00
Lēmums pieņemts25.03.2009.
Līguma izpildītājsUldis Katlaps

Sniega tīrīšana no ceļiem un ielām

Izsludināšanas datums14.01.2009.
Identifikācijas Nr.DPP-2009/1
Iepirkuma priekšmetsSniega tīrīšana no Dundagas pagasta ceļiem un ielām
Paredzamā līgumcenaLs/stundā
Lēmums pieņemts21.01.2009.
Līguma izpildītājsz/s «Auri» Nevejā un Kaļķos
Līgumcena ar MTZ 82 Ls 15,00 stundā (ar PVN)
Līguma izpildītājsz/s «Jaunsniķeri»
Līgumcena ar VALTRA Ls 16,75 stundā (bez PVN)
Līguma izpildītājsz/s «Atvari»
LīgumcenaLs 18,00 stundā (bez PVN)
Līguma izpildītājsi/k «Auto un būve»
Līgumcenaar T 150K Ls 19,50 stundā (bez PVN)
Līguma izpildītājsVAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons
Līgumcena Ls 3,89 (bez PVN)
par katru pārbraukto km
pasvaldiba/iepirkumi/2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki