Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem

no Ls 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu

Dedzināmās malkas piegāde un sakraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 23.10.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/25
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas piegāde un sakraušana
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasibas_malkas_iepirkums_450.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš05.11.2012. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums1. un 2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kalnavoti DG“ par Ls 1780,00 bez PVN; 3. un 4. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Stiga RM“ par Ls 1795,00 bez PVN 5., 6. un 7. daļā slēgt līgumu ar SIA „Dundagas meži“ par Ls 2632,50 bez PVN; 8.un 9. daļā slēgt līgumu ar SIA „Jaunsniķeri“ par Ls 1800,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums08.11.2012.

Dundagas pils pagalma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 10.09.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/24 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsDundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija saskaņā ar dnd_2012_24_elfla.zippagalms_prasibas_iepirkumam.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš24.09.2012. plkst. 14.00.
KontaktpersonaDundagas pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Erteks». Piedāvātā cena Ls 88044,43 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums26.09.2012.

Dundagas pils pagalma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 22.08.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/23 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsDundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija saskaņā ar dnd_2012_23_elfla.zip pils_pagalms_prasibas_iepirkumam.doc.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš03.09.2012. plkst. 14.00.
KontaktpersonaDundagas pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkumu, jo iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi.
Lēmuma pieņemšanas datums07.09.2012.

Stadiona rekonstrukcija Saules ielā 8

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 24.07.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/22 ELFLA
Līguma priekšmets Dundagas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija Saules ielā 8
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar stadions_dundaga.zip.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.08.2012. plkst. 14.00
KontaktpersonaProjektu vadītājs Guntis Kļaviņš, tālr. 26589033, epasts: guntis.klavins@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «AMC būve». Piedāvātā cena Ls 22 409,01 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums09.08.2012.

Dedzināmās malkas piegāde un sakraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 20.07.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/21
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas piegāde un sakraušana
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar dedzinamas_malkas_piegade_un_sakrausana.doc
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš31.07.2012. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kalnavoti DG“ par Ls 1700,00 bez PVN;2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Kalnavoti DG“ par Ls 1700,00 bez PVN 3. daļā slēgt līgumu ar SIA „Krauzers“ par Ls 1950,00 bez PVN; 4. daļā slēgt līgumu ar SIA „Krauzers“ par Ls 1950,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums31.07.2012.

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība estrādei

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.06.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/20 ELFLA
Līguma priekšmets Vasaras brīvdabas estrādes Dundagas pils parkā tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar iepirkums_estrade_2.zip.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.07.2012. plkst. 14.00
KontaktpersonaProjektu vadītājs Guntis Kļaviņš, tālr. 26589033, epasts: guntis.klavins@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Casa Alma». Piedāvātā cena Ls 6000,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums23.07.2012.

Gaiteņa remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.06.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/19
Līguma priekšmets Dundagas vidusskolas trešā stāva gaiteņa remonts
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasibas_dundagas_vidusskolas_tresa_stava_gaitena_remonts_ap.doc un pielikums_finansu_piedavajums.xls.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.06.2012. plkst. 14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Rūķis Vigo». Piedāvātā zemākā cena Ls 18 204,30 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums28.06.2012.

Zāles remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 23.05.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/18
Līguma priekšmets Dundagas skolas otrā stāva zāles remonts
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar iepirkumu prasībām un būvdarbu tāmi.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2012. plkst. 14.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Glītāk». Piedāvātā zemākā cena Ls 17 708,77 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums08.06.2012.

Malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 23.05.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/17
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš04.06.2012. plkst.14.15
KontaktpersonaMazirbes speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Stiga RM». Piedāvātā zemākā cena Ls 9 810,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums08.06.2012.

Malkas piegāde un sakraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 23.05.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/16
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde un sakraušana
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar iepirkuma prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.06.2012. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar Edvīnu Nepartu par Ls 1700,00 bez PVN; 2. daļā slēgt līgumu ar Z/S „Jaunsniķeri“ par Ls 1720,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums08.06.2012.

Dundagas pils gaiteņa renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 24.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/15 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsDundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar dokumentāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš08.05.2012. plkst. 14.00.
KontaktpersonaDundagas pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Erteks». Piedāvātā zemākā cena Ls 29 996,24 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums16.05.2012.

Kanalizācijas sistēmas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 18.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/14
Līguma priekšmets Dundagas ciema lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un plānu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2012. plkst.14.45
Kontaktpersona Nekustamā īpašuma un projektu ieviešanas nodaļas vadītājs Guntis Kārklevalks, tel. 63237511, 29419195, epasts: guntis.karklevalks@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Baltex Group». Piedāvātā zemākā cena Ls 5720,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums16.05.2012.

Ielu seguma remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 18.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/13
Līguma priekšmets Dundagas novada pašvaldības ielu asfaltbetona seguma remonts 2012. gadā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2012. plkst.14.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons.
Līguma noslēgšanas datums21.05.2012.

Malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 18.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/12
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde Mazirbes speciālajai internātpamatskolai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš02.05.2012. plkst.14.15
KontaktpersonaMazirbes speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Kaspars Neimanis, tālr. 26535221, epasts: kaspars.neimanis@inbox.lv
Pieņemtais lēmumsIzbeigt iepirkuma procedūru. Pamats - iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi.
Lēmuma pieņemšanas datums23.05.2012.

Malkas piegāde mazai skolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 18.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/11
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde Dundagas vidusskolas mazās skolas ēkai Saules ielā 8 Dundagas pagastā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.05.2012. plkst.14.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs
Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par vienu daļu ar Z/S «Jaunsniķeri» par Ls 1600,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums16.05.2012.

Lokālo datortīklu ierīkošana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 02.04.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/10 ERAF
Līguma priekšmets 1. iepirkuma daļai Lokālo datortīklu attīstība
Kolkas pamatskolā ERAF projektā „Izglītības iestāžu informācija“
Līguma priekšmets 2. iepirkuma daļai Lokālo datortīklu attīstība
ERAF projektā „Izglītības iestāžu informācija“
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetiem Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar lokalo_datortiklu_ierikosana.pdf
tehniska_specifikacija_kolkas_skola.pdf
tehniska_specifikacija_dundaga.pdf
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.04.2012. plkst.13.00
Kontaktpersona 1. iepirkuma daļai Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Kontaktpersona 2. iepirkuma daļai Dundagas vidusskolas direktora vietniece informātikas jautājumos
Iveta Milta, tālr. 29488978, epasts: iveta.milta@skola.dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Komerccentrs Dati Grupa» . Piedāvātā zemākā cena 1. daļai Ls 759,94 bez PVN; 2. daļai Ls 1409,03 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums21.04.2012.

Ceļa klātnes planēšana - greiderēšana Dundagas novadā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 14.03.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/9
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Izpildāmā darba mērvienība — 1 pārgājiena kilometrs. Izpildāmā darba apjoms — 79,52 km pēc pieprasījuma. Skatīt Dundagas pagasta autoceļu sarakstu.
Citas prasības* Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija
* Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kam piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš26.03.2012. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons. Piedāvātā zemākā cena Ls 2283,81 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums02.04.2012.

Malkas piegāde mazai skolai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 09.03.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/5
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde mazās skolas ēkai Saules ielā 8 Dundagas pagastā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.03.2012. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par vienu daļu ar Z/S «Jaunsniķeri» par Ls 1600,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums20.03.2012.

Malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 09.03.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/6
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pasībām un tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.03.2012. plkst.13.20
KontaktpersonaKolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par 1. daļu ar SIA «ZUSA» par Ls 750,00 bez PVN; par 2. daļu ar SIA «ZUSA» par Ls 7950,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums20.03.2012.

Dedzināmas malkas sagarināšana un kraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 09.03.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/7
Līguma priekšmetsDedzināmās malkas sagarināšana un kraušana
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetuPiedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pasībām un tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.03.2012. plkst.13.40
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par 1. daļu ar SIA «Līvli» par Ls 480,00 bez PVN; par 2. daļu ar Ziedoni Zumbergu par Ls 810,00.
Lēmuma pieņemšanas datums20.03.2012.

Dundagas pils gaiteņa renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 09.03.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/8 ELFLA
Iepirkuma priekšmetsDundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar dokumentāciju:pils_gaitenis_prasibas_iepirkumam_3.pdf, darbu_apjomi_pils.xls, dpg_durvis-ar_04_1_.pdf, dpg_durvis-ar_05.pdf, dpg_durvis-ar_06.pdf, dpg_durvis-ar_07.pdf, dpg_durvis-ar_08.pdf, dpg_fotofiks.pdf, dpg_grpl-ar_02.pdf, dpg_kompl-ar_09.pdf, dpg_notin-ar_03.pdf, dpg_paskr.pdf, dpg_stpl-ar_01.pdf, dpg_titl.pdf, dpg_vrap_1_.pdf.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš20.03.2012. plkst. 14.00.
KontaktpersonaDundagas pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsPārtraukt iepirkumu. Iemesls-iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Lēmuma pieņemšanas datums19.04.2012.

Malkas piegāde pilij

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 20.02.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/4
Līguma priekšmets Dedzināmās malkas piegāde Dundagas pilij
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pasībām un tehnisko specifikāciju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2012. plkst.13.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu par 1. daļu ar SIA «Dundagas meži» par Ls 2254,00 bez PVN; par 2. daļu ar SIA «Dundagas meži» par Ls 6762,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums20.02.2012.

Sniega tīrīšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 09.02.2012.
Identifikācijas Nr. DND-2012/3
Līguma priekšmetsSniega attīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un tīrāmajiem maršrutiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2012. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742,
epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Lēmums pieņemts20.02.2012.
Līguma izpildītājsz/s «Jaunsniķeri» Dundagas ciema ielas
Līgumcena ar Valtra 6400, T 171 H Ls 6,50 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsSIA «Dundaga» Dundagas ciema apkārtne
Līgumcena ar T 150 K, T 2011 LF Ls 4,50 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsSIA «Dundagas meži» Kaļķu apkārtne
Līgumcenaar Valtra T 131 H, T 100Ls 6,50 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsi/k «Auto un būve» Kaļķu apkārtne
Līgumcenaar T 150 K Ls 6,50 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsSIA «Drabe» Vīdāles apkārtne
Līgumcena ar T 150 K, TLB 3246 Ls 6,50 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsZS «Jūrmalnieki» Kolkas ciema ceļi
Līgumcena ar MTZ-82.1 Ls 6,15 par km (bez PVN)
Līguma izpildītājsSIA «Dundagas meži» Nevejas apkārtne
Līgumcena ar T 150 K Ls 6,50 par km (bez PVN)

Automašīnas piegāde operatīvajā līzingā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 02.02.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/1
Līguma priekšmetsApvidus automašīnas piegāde operatīvajā līzingā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar specifikāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.02.2012. plkst.13.00
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742,
epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Mūsu Motors Rīga». Piedāvātā zemākā cena Ls 7926,89 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums13.02.2012.

Apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija un izbūve Dundagā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 02.02.2012.
Identifikācijas Nr.DND-2012/2 EZF
Līguma priekšmets Saules, Skolas un Īsās ielas apgaismojuma vienkāršotā rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve Uzvaras ielā Dundagā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš13.02.2012. plkst.13.30
KontaktpersonaDundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Lēmums pieņemts15.02.2012.
Līguma izpildītājs 1. daļaiSIA «TSF D»
Līgumcena 2113,73(bez PVN)
Līguma izpildītājs 2.daļaiSIA «REMUS ELEKTRO»
Līgumcena 5941,13(bez PVN)
pasvaldiba/iepirkumi/2012.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki