Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 63 Apmeklējumi
iecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā ====== | {{:logo:eraf.jpg?170|}} {{:gerbon... blicēšanas datums |27.04.2012.| ^Pasūtītājs |SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275 | ^Līguma priekšmets|Būvda... ums jāiesniedz saskaņā ar {{:pasvaldiba:iepirkumi:kolkas_h20_2012:iepirkuma_nolikums_23_04_2012.doc|noliku
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 63 Apmeklējumi
iecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā ====== | {{:logo:eraf.jpg?170|}} {{:gerbon... blicēšanas datums |27.02.2012.| ^Pasūtītājs |SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275 | ^Līguma priekšmets|Būvda... ums jāiesniedz saskaņā ar {{:pasvaldiba:iepirkumi:kolkas_h20_2012:iepirkuma_nolikums.doc|nolikumu}}, {{:pa
2011. gads: 57 Apmeklējumi
vakarējot izteiktas» * 28.01.2011 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā «Dažas Ernesta Dinsberga domas un atz... jāgādā katram pašam. * 04.02.2011 plkst. 15.00 Kolkas skolā mācību un pieredzes apmaiņas kursi tūrisma... , Biļešu servisa kasēs Ls 5, Ls 6. * 12.02.2011 Kolkas tautas namā plkst. 19.00 rokgrupas «Triumfs» konc... tīs par tūrisma attīstību Kurzemē. * 05.03.2011 Kolkas tautas namā vietējo talantu koncerts «Ar mīlestīb
Pasākumu kalendārs: 45 Apmeklējumi
dārs ====== ===== JANVĀRIS ===== * 22.01.2010 Kolkas tautas nama mazajā zālē pensionāru padomes un ans... ambļa «Sarma» atpūtas vakars. * 30.-31.01.2010. Kolkas mūzikas skolas audzēkņi Matīss Stīpnieks (sitamin... ādē «Balttour 2010» Rīgā, Ķīpsalas hallē, muzicēs Kolkas koklētāju kvintets Dzintras Tauniņas vadībā. * 6.02.2010 Dundagas un Kolkas jauktie kori piedalīsies gadskārtējā koru sadraud
JANVĀRIS: 23 Apmeklējumi
ete|izrāde «Trīs grašu omlete»]]. * 17.01.2012 Kolkas tautas namā no 17. I līdz 1. III putnu vērotāja u... rkans, tam par Ls 2. * 11.02.2012 plkst. 22.00. Kolkas tautas namā **Valentīndienas ballīte!** Pieskaņos... itejas sēde]]. * 18.02.2012 plkst. plkst 16.00 Kolkas tautas namā un 19.00 Mazirbē, Lībiešu tautas namā... inas/2012.02.24.novuss_klatiene_hokejs_neklatiene|Kolkas tautas namā plkst. 12.00 novusa sacensības. No pl
Detālplānojumi: 21 Apmeklējumi
plānojuma «Steķi» apstiprināšanu» Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma «Steķi» ar kadastra Nr.... sti | **Nr.\ 24 «Detālplānojums Nr.\ 09/01/05 Kolkas pagasta Ušu ciema īpašuma «Līvkrasti» teritorijai... ieki | ** Nr.\ 25 «Detālplānojums Nr.\ 7/02/03 Kolkas pagasta īpašuma «Strautnieki» zemesgabaliem 88620... puņi| **Nr.\ 26 «Detālplānojums Nr.\ 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem īpašumiem «Bieran
2012. gads: 20 Apmeklējumi
nšu komitejas sēde]]. * 16.08.2012 plkst. 19.00 Kolkas stadionā Latvijas senioru deju kolektīvu vadītāju... augusta|Domes sēde]]. * 25.08.2012 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā [[http://www.dundaga.lv/zinas/2012.08... ce Dženeta Marinska. * 07.09.2012 plkst. 12.30 Kolkas tautas namā filma «Kolkasraga saimnieks», plkst.1... «Balkona ragneši»]]. * 22.09.2012 plkst. 14.00 Kolkas Tautas namā Kolkas ciema valde aicina uz Tautas s
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 19 Apmeklējumi
====== Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā====== {{ :zinas:2010:06:07:kolkasra.png?300|Afiša}} ** Gadu ... ajā Kurzemes ziemeļu punktā, Līvu krastā, atrodas Kolkas rags, kura vārds ir viens no vissenāk vēstures av... ek laipni aicināti kopīgi nosvinēt Jūras svētkus «Kolkas ragam 970».** veltītajos svētkos! ===== ===== Ko... (Kolkasrags)». No sendienām līdz pat mūsdienām Kolkas rags ir vieta, kurā nonākot ikviens sajūt dabas m
2013. gads: 18 Apmeklējumi
omes ārkārtas sēde]]. * 12.01.2013 plkst. 17.00 Kolkas tautas namā režisora Aigara Graubas spēlfilma «... 13.01.22.zolites_turnirs|Zolītes turnīra 1. posms Kolkas Tautas namā]]. * 13.02.2013 plkst. 18.00 pils s... ības galda spēlēs]]. * 16.02.2013 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā [[zinas/2013.02.11.no_sirds_uz_sirdi|... vusa_dubultspeles_un_sautrinu_mesana|plkst. 11.00 Kolkas tautas namā turnīrs novusā dubultspēlēs un šautri
Novada teritorijas plānojums: 17 Apmeklējumi
stiprināts 19.12.2005.), un [[dokumenti/planojums#kolkas_pagasta_teritorijas_planojums|Kolkas pagasta teritorijas plānojuma]] (apstiprināts 13.06.2003.) bez apsti... blīvās apbūves teritorijā, 48 kB }} \\ \\ ====== Kolkas pagasta teritorijas plānojums ====== **25.08.2... ināti Saistošie noteikumi Nr.21 «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem»**
2013.gads: 17 Apmeklējumi
Sīkragā. * 24.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Kolkas luterāņu kapos, plkst. 13.30 Vaidē. =====Sept... ece_andra_manfelde]]. * 17.09.2013 plkst. 15.00 Kolkas tautas namā [[zinas/2013.09.11.ciemos_rakstniece_... * 27.09.2013 plkst. 10.00 Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā Olimpiskās dienas pasākumi. =====Ok... . 14.00 [[/zinas/2013.09.30.hagenskalna_muzikanti|Kolkas tautas namā muzicēs «Hāgenskalna muzikanti».]]
Domes sēdē 23.09.2009.: 17 Apmeklējumi
jiem būvapjomiem un būvniecības izmaksām. ===== Kolkas pagasta teritorijas plānojums ===== Nolēma izstrādāt Kolkas pagasta teritorijas daļas plānojuma grozījumus, ņ... istrijas 09.07.2009. atzinumu Nr.3-07-1/4970 par Kolkas, Ušu un Vaides ciemu robežām. ===== Revidenti ==... tā atrodošās virtuves ārkārtas remontam. Piešķīra Kolkas pamatskolas struktūrvienībai PII «Rūķītis» intern
Domes sēdē 27.01.2010.: 14 Apmeklējumi
kļu noma Ls 0,50 mēnesī. ===== Par biedrības «Kolkas radošā grupa» projekta līdzfinansējuma nodrošināš... ===== Paredzēja Ls 787,50 dotāciju biedrības «Kolkas radošā grupa» iesniegtajam projektam par krēslu iegādi Kolkas Tautas namam. ===== Pirmpirkuma tiesības ===... Dundagas vidusskolai – 79 stundas jeb Ls 1199,29, Kolkas pamatskolai — 15 stundas jeb Ls 227,71. Sadalīj
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 13 Apmeklējumi
pirkuma priekšmets|Sniega tīrīšana no Dundagas un Kolkas pagastu ceļiem, ielām un laukumiem saskaņā ar {{:... 63742, epasts: <andris.kojro@dundaga.lv> | ===== Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija===== ^Pu... jas Nr.|DND-2010/18 ELFLA | ^Iepirkuma priekšmets|Kolkas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija saskaņā ar {{:pasvaldiba:iepirkumi:nolikums_kolkas_tn.pdf|}}, {{:pasvaldiba:iepirkumi:apjomi_ktn.xls
Domes sēdē 22.06.2010.: 11 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 11 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 11 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 10 Apmeklējumi
Kolkas luterāņi svin: 10 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 10 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 9 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 9 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 8 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 8 Apmeklējumi
Tavam novadam: 8 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 8 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 8 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 8 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 7 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 7 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 7 Apmeklējumi
Novadnieki: 7 Apmeklējumi
Paziņojums par tarifa projektu: 7 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 7 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 7 Apmeklējumi
Koru panākumi: 7 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 6 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 6 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 6 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 6 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 6 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 6 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 6 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 6 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 6 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 6 Apmeklējumi
Paldies par Jūras svētkiem!: 6 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 6 Apmeklējumi
Dokumenti: 6 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 6 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 6 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 6 Apmeklējumi
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 5 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 5 Apmeklējumi
Pirmais Advents Kolkā: 5 Apmeklējumi
Dāvāsim cerību!: 5 Apmeklējumi
Varis Vētra koncertēs Kolkā!: 5 Apmeklējumi
Tālruņi un epasts: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 5 Apmeklējumi
Lāčplēša dienas atcere Kolkā: 5 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 5 Apmeklējumi
Novada skolās: 5 Apmeklējumi
Piektā Vides diena: 5 Apmeklējumi
Svētku karogi pacelti!: 5 Apmeklējumi
Beļģu TV mūsu novadā: 5 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 5 Apmeklējumi
Ceļotāju dienā Kolkā: 5 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Kolkā: 5 Apmeklējumi
Baltkrievijas vēstnieks mūsu novadā: 5 Apmeklējumi
Kolkas pamatskola ar PII: 5 Apmeklējumi
Kolkas «Skolas Vēstīs»: 5 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 5 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 5 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas — Dziesmu svētku dalībnieces!: 4 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 4 Apmeklējumi
Koncerts vieno: 4 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 4 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 4 Apmeklējumi
Kolkas puiši ar sportu uz «tu»: 4 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 4 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 4 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 4 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 4 Apmeklējumi
Teātra izrāde Kolkā: 4 Apmeklējumi
Lai nerimst slāpes pēc lībiskā!: 4 Apmeklējumi
Mazirbes skolā 2013. gada 1. ceturksnī: 4 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 4 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 4 Apmeklējumi
Nacionālais parks talkā: 4 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 4 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 4 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 4 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 4 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 4 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 4 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 4 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 4 Apmeklējumi
Popiela Kolkas skolā: 4 Apmeklējumi
Vides diena Kolkā: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.03.2010.: 4 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 3 Apmeklējumi
topbar: 3 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 3 Apmeklējumi
Pateicība: 3 Apmeklējumi
«Lībiešu krasta stāsti»: 3 Apmeklējumi
Adrese: 3 Apmeklējumi
18. novembrī Kolkā: 3 Apmeklējumi
Kolkas korim 15: 3 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 3 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas — malači!: 3 Apmeklējumi
Pakalpojumi iedzīvotājiem, kurus nodrošina Attīstības nodaļa: 3 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 3 Apmeklējumi
Kapu svētki: 3 Apmeklējumi
Novada skolās: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 3 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Dot un saņemt: 3 Apmeklējumi
Salidojums Kolkas mūzikas skolā: 3 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 3 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 3 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 3 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 3 Apmeklējumi
«Popiela» Kolkā un Rojā: 3 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 3 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 3 Apmeklējumi
Domes sēdē 19.11.2009.: 3 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 3 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 3 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 3 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 3 Apmeklējumi
Par ziedojumu Dinai Austrupai: 3 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 3 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 3 Apmeklējumi
Dubultsvētki aizvadīti godam: 3 Apmeklējumi
Būvdarbi skolu stadionos: 3 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 3 Apmeklējumi
Trešā Adventa svece Kolkā: 3 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 3 Apmeklējumi
Dabas infrastruktūra nacionālajā parkā: 3 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku koncerts Kolkas mūzikas skolā: 3 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 3 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 3 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
Dundagas muiža un kultūras mantojums: 2 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 2 Apmeklējumi
Lasi un vērtē!: 2 Apmeklējumi
Darbi nacionālajā parkā: 2 Apmeklējumi
Pils dienā: 2 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 2 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 2 Apmeklējumi
Kolkas makšķernieku kluba kauss 2013: 2 Apmeklējumi
Sociālais dienests informē: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
«Kolkasraga» jubileja: 2 Apmeklējumi
Ziemas vakars ar Andri Daņiļenko un Vitu Baļčunaiti: 2 Apmeklējumi
Izglītība: 2 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 2 Apmeklējumi
Adventes koncerts Kolkā: 2 Apmeklējumi
Pieminot mūžībā aizgājušos: 2 Apmeklējumi
Ūdens kvalitāte Kolkas peldvietā: 2 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 2 Apmeklējumi
Ripojošs motociklu muzejs Kolkas ragā: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 2 Apmeklējumi
Rudens novusa turnīra 2. posma rezultāti: 2 Apmeklējumi
Novusa rezultāti: 2 Apmeklējumi
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 2 Apmeklējumi
Kolka uzrakstīta!: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Šīpuse: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lūgšana pie jūras: 2 Apmeklējumi
Uzmanīgi ar sievietēm!: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Kārli Lagzdiņu: 2 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 2 Apmeklējumi
«Bērziņš JEB izejas nav»: 2 Apmeklējumi
Dundagas teātris Kolkā: 2 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 2 Apmeklējumi
Dundagas novads: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 2 Apmeklējumi
Ansamblim «Laula» — 10: 2 Apmeklējumi
«Mana tautasdziesma» — veltījums Krišjānim Baronam: 2 Apmeklējumi
Paldies!: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 2 Apmeklējumi
Saruna par, ap, caur ... dzeju!: 2 Apmeklējumi
Vides diena Kolkasragā: 2 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kapu svētki: 2 Apmeklējumi
Ciemu valdes: 2 Apmeklējumi
«Laulas» jubileja: 2 Apmeklējumi
Dzeramais Å«dens Kolkā: 2 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada teritorija: 2 Apmeklējumi
Teritorija: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 2 Apmeklējumi
Skaistais koncerts Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 2 Apmeklējumi
Lielajā talkā: 2 Apmeklējumi
Sporta diena Dundagā: 2 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 2 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 2 Apmeklējumi
Kokļu dienās: 2 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 2 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas «Gaismas ceļā»: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskolas 65 gadu jubileja: 2 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kokļu mūzika Kolkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 2 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Peldēties atļauts!: 2 Apmeklējumi
Kolkas galda tenisistiem un novusistiem: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada publiskie pārskati: 2 Apmeklējumi
Grāmata «Lībiešu krasta stāsti»: 2 Apmeklējumi
Uzņem jaunus audzēkņus: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Vecajā gadā: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Novusa individuālo spēļu rezultāti: 2 Apmeklējumi
Skolotāju diena: 2 Apmeklējumi
Paldies!: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 2 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 2 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 2 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 2 Apmeklējumi
Iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
Dundagas pagasts no 13. gs. līdz mūsdienām: 2 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 2 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 2 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lieldienas: 2 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Uzplaukt, ziedēt un atraisīties: 1 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 1 Apmeklējumi
Afiša martam: 1 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 1 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Afiša februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 1 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 1 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 1 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 1 Apmeklējumi
DMMS izlaidums: 1 Apmeklējumi
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 1 Apmeklējumi
Februāra afiša: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Ūsiņdienā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie danco un dzied: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma izstādē «Balttour–2010»: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Skola sākas!: 1 Apmeklējumi
Dundaga — trešā labākā!: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Miķeļdienas gadatirgus Dundagā: 1 Apmeklējumi
«Sarmas» rudens balle: 1 Apmeklējumi
Piekraste mākslinieku acīm: 1 Apmeklējumi
Rokdarbnieki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Vai pazÄ«stat vÄ«ru uz kvadricikla?: 1 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Turnīrs novusā dubultspēlēs un šautriņu mešanā: 1 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 1 Apmeklējumi
Dzejas izrāde «Sibillas diena»: 1 Apmeklējumi
Iedomu spoguļi: 1 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 1 Apmeklējumi
Slīteres Ceļotāju dienas noslēgušās!: 1 Apmeklējumi
«Janvāru» poligonā: 1 Apmeklējumi
Dāņu draugi Dundagā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Par amata vietas izveidošanu: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Diploms MatÄ«sam Pētersonam: 1 Apmeklējumi
Tikšanās Mazirbē: 1 Apmeklējumi
Minies pa jūru!: 1 Apmeklējumi
Attīstības plānošana: 1 Apmeklējumi
Lielā putnu vēroÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Sporta spēles Kolkā: 1 Apmeklējumi
Labie panākumi olimpiādēs: 1 Apmeklējumi
Grupas «Prāta Vētra» koncertfilma: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 1 Apmeklējumi
Svētki māmiņām un Ä£imenēm: 1 Apmeklējumi
Gods «Ūšu saimniecei»!: 1 Apmeklējumi
Darbs vēlēšanu komisijās: 1 Apmeklējumi
Aktieru koncertuzvedums Kolkā: 1 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 1 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 1 Apmeklējumi
Maija Laukmane: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisijas: 1 Apmeklējumi
Sportiskākā komanda: 1 Apmeklējumi
Ar dziesmu pa Latviju: 1 Apmeklējumi
Paldies!: 1 Apmeklējumi
Pazudis!: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma grozījumi: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums «Mazirbes Lauros»: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Mazie deju svētki Dundagā: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Piemiņai un nākotnei: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Koncerta programma: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki Dundagas pagastā: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 1 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā: 1 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu un šautriņu mešanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Pils jaunumi: 1 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Miķeļdiena Kolkā: 1 Apmeklējumi
Inovāciju balva «Līcis–93» šprotēm: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslas skolā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Makšķerēšanas sacensības Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 1 Apmeklējumi
Barons Bunduls: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvalde iet tautās: 1 Apmeklējumi
Izrāde «Aivaru gaidot» Kolkā: 1 Apmeklējumi
Draudzes dienā: 1 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Hāniešu–setu–līvu spēles: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 1 Apmeklējumi
Seno motociklu salidojums: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 15.10.2009.: 1 Apmeklējumi
Ciemos rakstniece Andra Manfelde: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 1 Apmeklējumi
Talka Sīkragā: 1 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 1 Apmeklējumi
Nometne bērniem invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Zolītes sacensībās: 1 Apmeklējumi
Stafetes skrējiens: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
«Sarma» aicina uz Rudens balli: 1 Apmeklējumi
Rudens turnīrs novusa dubultspēlēs: 1 Apmeklējumi
Rubeņa kauss futbolā 7:7: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīra 1. posmā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā logopēdu: 1 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
«Hāgenskalna muzikanti»: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerts: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 1 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 1 Apmeklējumi
Individuālās sacensības galda tenisā: 1 Apmeklējumi
Novuss Kolkā: 1 Apmeklējumi
Raganu mēness: 1 Apmeklējumi
Galda tenisa individuālo sacensību rezultāti: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 1 Apmeklējumi
Līvu svētki: 1 Apmeklējumi
Košragā sākas pirmā Lībiešu vasaras universitāte: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Fotoizstāde Kolkā: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Deju koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Kultūra: 1 Apmeklējumi
Hokejs uz lielā ekrāna!: 1 Apmeklējumi
Lasīšanas svētki: 1 Apmeklējumi
Mazirbes speciālā internātpamatskola: 1 Apmeklējumi
Brīzes: 1 Apmeklējumi
Teātra diena Mazirbē: 1 Apmeklējumi
Futbola sezonas noslēgums: 1 Apmeklējumi
«Ar mīlestības pinekļiem»: 1 Apmeklējumi
Deju vakars: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Jaunumi sportā: 1 Apmeklējumi
Putenī: 1 Apmeklējumi
Novuss klātienē, hokejs neklātienē: 1 Apmeklējumi
Valentīndiena: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mārtiņdiena Kolkā: 1 Apmeklējumi
Gavilēsim kopā par mūziķu panākumiem!: 1 Apmeklējumi
Pils dārgumu lādes bagātība: 1 Apmeklējumi
Sadancis parka estrādē: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Mazie iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvalde: 1 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Mazā kavalērija Kolkā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas, saimei vakarējot izteiktas: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 21.04.2010.: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Pils diena: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde: 1 Apmeklējumi
Balle Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novuss: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
«Ottu» plānojuma apsprieÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Zaļā pils diena: 1 Apmeklējumi
Veselības paškontroles ierīces: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma atcelšana: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
Pagasta saimnieciskā dzīve no 1. Pasaules kara līdz 1935.gadam: 1 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 1 Apmeklējumi
Sporta jaunumi: 1 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Teritoriālais iedalījums: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā logopēdu: 1 Apmeklējumi
Putni: 1 Apmeklējumi
Koncerts: 1 Apmeklējumi
«Kolka Cool» Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novada talantu koncerts: 1 Apmeklējumi
Lai iedegas sveces!: 1 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 1 Apmeklējumi
Dundagas novads: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki