Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2011. gads: 32 Apmeklējumi
Kojro pa tālruni 26563742. * 27.01.2011 plkst. 18.00 Dundagas pilī teātra studijas «Dundaga» pasaku... aimei vakarējot izteiktas» * 28.01.2011 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā «Dažas Ernesta Dinsberga do... ss, novuss, šahs, galda hokejs, prāta spēle. * 18.02.2011 Dundagas pilī plkst. 19.00 teātra izrāde ... stībā aktuāliem jautājumiem * 24.03.2011 plkst. 18.00 Talsu tautas namā dundadznieces Lailas Pabērza
2013. gads: 30 Apmeklējumi
jautājumu komitejas sēde]]. * 10.01.2013 plkst 18.10 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.10.2013._gada_10._janvari_plkst._18.10|Domes ārkārtas sēde]]. * 12.01.2013 plkst. 1... jautājumu komitejas sēde]]. * 16.01.2013 plkst. 18.30 jaukto koru kopmēģinājums Valdemārpilī. Izbra... 3._gada_17._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.01.2013 plkst. 17.00 Mazirbes lībiešu tautas namā
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 28 Apmeklējumi
▼|Odre|▲|7.58| |17.45|▼| Talsu autoosta |▲|7.45| |18.00|▼| Talsu autoosta |▲|7.30| |18.06|▼|Valdgale|▲|7.23| |18.11|▼|Indiņi|▲|7.17| |18.16|▼|Pūņas|▲|7.12| |18.20|▼|Cīruļi|▲|7.06| |18.24|▼|Dreimaņi|▲|7.01| |18.29|▼
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 27 Apmeklējumi
30| |16:03|▼|Dubulti|▲|9:22| |16:07|▼|Pumpuri|▲|9:18| |16:13|▼|Vaivaru rehabilitācijas centrs|▲|9.12| ... ▲|8:22| |17:10|▼|Zentenes pagrieziens|▲|8:16| |17:18|▼|Dursupe|▲|8:08| |17:27|▼|Lauciene|▲|7:59| |17:3... ALSU AO**|▲|**7:30**| |17:55|▼|Valdgale|▲|7:25| |18:00|▼|Indiņi|▲|7:19| |18:04|▼|Pūņas|▲|7:14| |18:08|▼|Cīruļi|▲|7:09| |18:12|▼|Dreimaņi|▲|7:05| |18:17|▼
Pasākumu kalendārs: 18 Apmeklējumi
as svētki. Noslēgumā balle. * 13.02.2010 plkst. 18.00 pilī Dundagas amatierteātra izrāde «Aijā, žūžū... ilī Valentīndienas balle. * 17.02.2010 pulksten 18.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar Dundagas novad... rtets. Ieeja ar ielūgumiem. * 20.02.2010 plkst. 18.00 jauniešu koncerts Dundagas pilī * 20.02.201... as atklātais čempionāts šahā * 5.03.2010 plkst. 18.00 un 20.30 Dzejas izrādes «Sibillas diena» Dun
JANVĀRIS: 18 Apmeklējumi
._gada_16._februari|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.02.2012 plkst. plkst 16.00 Kolkas tautas namā un... u tautas namā izrādīs kinofilmu «Kolka Cool». * 18.02.2012 **[[zinas/2012.02.03.velesanu_iecirkni|Ta... ntu koncerts «Viss nāk un aiziet tālumā...»]] * 18.03.2012 plkst. 12.00 Kolkas tautas namā [[http://... lu un palmu zaru svētīšana. * 02.04.2012 plkst. 18.00 dievkalpojums Dundagas luterāņu draudzē. * 0
2012. gads: 14 Apmeklējumi
uzikantiem». Iejas --- Ls 2. * 12.08.2012 plkst.18.00 duets «Sandra» aicina uz koncertu Dundagas par... ri|Attīstības un plānošanas komitejas sēde]]. * 18.10.2012 plkst 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.10.15.2012._gada_18._oktobri|Finanšu komitejas sēde]]. * 25.10.2012... apmeklētāju skaits ierobežots. * 31.10 plkst. 18.00 luterāņu baznīcā Reformācijas dienas dievkalpo
2013.gads: 12 Apmeklējumi
eskaņas koncerts. * 03.08.2013 [[/zinas/2013.07.18.livu_svetki|Lībiešu svētki Mazirbē]]. * 08.08.2... 17.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Pitragā. * 18.08.2013 kapu svētki plkst. 12.00 Mazirbē, plkst. ... 3._gada_17._oktobri|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.10.2013 plkst. 17.00 Kubalu skolā-muzejā [[http:/... obri|domes sēde]]. * 26.10.2013 [[zinas/2013.10.18.legendu_nakts|Leģendu nakts Dundagas pilī]]. *
Dundagas novada saistošie noteikumi: 10 Apmeklējumi
enti:saistosie:2011.09.29._saistosie_noteikumi_nr.18_par_brauksanas_izdevumu_segsanu_izglitojamiem.pdf | 2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.18 Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem.pdf... kumenti:novads:2012.07.26._saistosie_noteikumi_nr.18_par_dundagas_novada_pasvaldibas_2012._gada_budzet... rozijumiem.pdf|26.07.2012. saistošie noteikumi Nr.18 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budže
Dundagas novada saistošie noteikumi: 10 Apmeklējumi
kumenti:novads:2012.07.26._saistosie_noteikumi_nr.18_par_dundagas_novada_pasvaldibas_2012._gada_budzet... ozijumiem.pdf|26.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 18 Par Dundagas novada pašvaldības 2012. gada budže... i:saistosie:d:26.09.2013._saistosie_noteikumi_nr._18_grozijumi_24.01.2013._saistosajos_noteikumos_nr._... _apmeru_.pdf|26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 18 Grozījumi 24.01.2013. saistošajos noteikumos nr.
Afiša 2010. gada novembrim: 7 Apmeklējumi
sponsoru godināšana. **5. XI** Dakterlejas (Anno 1811) jubilejas ieskaņas pēcpusdiena plkst. 15.00 pie Vecās aptiekas. **6. XI** plkst. 18.00 pilī Santas Zapackas un Harija Ozola «Veltījum... t. 17. 00 lāpu gājiens un piemiņas brīdis, plkst. 18.00 pilī koncertēs Dobeles zemessargi. Biļetes: Ls... riem un skolēniem Ls 1,50. **18. XI** Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Pl
Iedzīvotāji: 7 Apmeklējumi
, 24, 25, 22, 15, 28, 13, 13, 24, 21, 21, 23, 30, 18, 18, 13, 15, 25, 31, 29, 19, 30, 23, 32, 22, 17, 23, 11, 29, 31, 25, 29, 25, 19, 19, 21, 20, 13, 13, ... 4, 34, 30, 34, 24, 21, 15, 5, 10, 14, 16, 20, 20, 18, 10, 18, 17, 19, 16 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 1, 5, 5, 6, 5, 5, 9, 12, 5, 8, 9, 20,
2008. gada iepirkumi: 6 Apmeklējumi
mā un 2,5 m platumā | |Paredzamā līgumcena |Ls 1834,00 (bez PVN)| |Piedāvājumu iesniegšanas termiņš... |Līguma izpildītājs |SIA «Talce»| |Līgumcena| Ls 1833,40 (bez PVN)| =====Krēslu iegāde===== |Izs... | |Iepirkuma priekšmets |Dundagas pagasta ceļa Nr.18 Sporta ielas 0,000-0,260 km periodiskā uzturēšan... tves rekonstrukcija===== |Izsludināšanas datums|18.06.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/26 | |
Pakalpojumi un tirdzniecība: 6 Apmeklējumi
ms «Krūziņi»]] | | | | |Bistro Zītari| Talsu iela 18, Dundaga, \\ (Dundagas vidusskola)| P, O, T, C. P... osejas malā pirms ciemata robežas)| P O T C P 9 – 18; S 9 – 14, Sv brīvdiena| tālr. 42177 | =====... IA CITO| Talsu iela 6, Dundaga| P, O, T, C, P 8 – 18, S 9 – 13, Sv brīvdiena| tālr. 42309 | |i/u Viktorija| Pils iela 6, Dundaga| P, O, T, C, P 9 – 18, S 9 – 15, Sv brīvdiena| tālr. 42452 | |Veterinār
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 6 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 6 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 6 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 6 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 5 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 5 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 5 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 5 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 5 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 4 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 4 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 4 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 4 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 4 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 4 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 4 Apmeklējumi
18. novembrī Kolkā: 4 Apmeklējumi
18. novembrī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 3 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 3 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 3 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 3 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 3 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 3 Apmeklējumi
Pagasta kultūras pieminekļi: 3 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Dievkalpojumi novadā un kaimiņos: 3 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 3 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 3 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Bērniem kvalitatīvs interneta saturs: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 3 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 3 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 2 Apmeklējumi
Kapu svētki: 2 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»: 2 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 2 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 2 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 2 Apmeklējumi
Līvu svētki: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 2 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 2 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 2 Apmeklējumi
Tautas deju kolektīvs «Dun-dang»: 2 Apmeklējumi
Ledus diskotēka: 2 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 2 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 2 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 2 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 2 Apmeklējumi
Kaimiņos, Ances kultūras namā: 2 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 2 Apmeklējumi
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Kolkā: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 2 Apmeklējumi
Dundagas 4. «Alfa» kurss jauniešiem: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 2 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 2 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 2 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 2 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 2 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 2 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 2 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 2 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 1 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 1 Apmeklējumi
Mazvakriņs Kubal skole: 1 Apmeklējumi
Iedomu spoguļi: 1 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 1 Apmeklējumi
Dakterlejas iestaigāšana: 1 Apmeklējumi
Ūdensapgādes traucējumi: 1 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 1 Apmeklējumi
Maize: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
2009. gada jūnijā: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Afiša februārī: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 1 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Novuss: 1 Apmeklējumi
Dokumentāla filma Kolkā: 1 Apmeklējumi
Februāra afiša: 1 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 1 Apmeklējumi
Mūzikas īsziņas: 1 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 1 Apmeklējumi
Etiķešu kolekcijas izstāde: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana: 1 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate: 1 Apmeklējumi
Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas, saimei vakarējot izteiktas: 1 Apmeklējumi
Top: 1 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 1 Apmeklējumi
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu: 1 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 1 Apmeklējumi
Lai iedegas sveces!: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 1 Apmeklējumi
«Lauva ziemā»: 1 Apmeklējumi
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē: 1 Apmeklējumi
Liliju izstāde: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Kornēliju Apškrūmu: 1 Apmeklējumi
Krāsainās rūķdienas: 1 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 1 Apmeklējumi
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Tematisku ekskursiju vadīšana: 1 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 1 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 1 Apmeklējumi
Koncerts: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 1 Apmeklējumi
Rotaļlietas pašu rokām: 1 Apmeklējumi
Decembrī bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
AfiÅ¡a: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bāka aicina: 1 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 1 Apmeklējumi
«Ziemassvētku Roze» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Izrāde HENRIJS VIII: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
VeselÄ«bas pārbaude sievietēm: 1 Apmeklējumi
TikÅ¡anās ar filmas «SlÄ«teres nacionālais parks» veidotājiem: 1 Apmeklējumi
Teātra izrāde Kolkā: 1 Apmeklējumi
Orientēšanās: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 1 Apmeklējumi
Atzinība mūsu Viesturam Rēriham: 1 Apmeklējumi
Jauni zemessargi: 1 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 1 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs – 2008: 1 Apmeklējumi
Lernen Sie Dundaga kennen!: 1 Apmeklējumi
Auto mazgātava un riepu serviss: 1 Apmeklējumi
«Kolka Cool» Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ar dziesmu pa Latviju: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Egles iedegšana: 1 Apmeklējumi
Maize: 1 Apmeklējumi
VSPC pieņems ginekologi: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
2007. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Piedāvā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
Jāņi: 1 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 1 Apmeklējumi
Sibillas diena: 1 Apmeklējumi
Velomaratona noslēgums: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 1 Apmeklējumi
Šīpuse: 1 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 1 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
«Bērziņš JEB izejas nav»: 1 Apmeklējumi
Henrijs VIII pilī: 1 Apmeklējumi
Žetonu vakars: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki 2009: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Zaļie pipari» un draugi: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aktieru koncertuzvedums Kolkā: 1 Apmeklējumi
Izliksim Latvijas valsts karogu!: 1 Apmeklējumi
Muzeju nakts 2013: 1 Apmeklējumi
Pils svētki: 1 Apmeklējumi
Prēmija par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam: 1 Apmeklējumi
Līgošana Ancē: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Galda spēlēs: 1 Apmeklējumi
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
Igaunija — «Pavasaris» — Dundaga: 1 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 1 Apmeklējumi
Seno motociklu salidojums: 1 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 1 Apmeklējumi
Reiz Rindas baznīcā...: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
DMMS izlaidums: 1 Apmeklējumi
Orientēšanās sacensības: 1 Apmeklējumi
Pils dienā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 1 Apmeklējumi
Kāda tad ir ... sieviete?: 1 Apmeklējumi
Lībiešu dzejas vakars «Jõvā ȭdõg!»: 1 Apmeklējumi
Jaunā Bībeles tulkojuma atvēršana: 1 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 1 Apmeklējumi
Neaizmirsīsim par karogiem!: 1 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris uzsāk Dziesmu svētku sezonu: 1 Apmeklējumi
Svinam Riču kāzas!: 1 Apmeklējumi
Hāniešu–setu–līvu spēles: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 1 Apmeklējumi
Sporta svētki: 1 Apmeklējumi
Stafetes skrējiens: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Raganu mēness: 1 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Videi draudzīgs tūrisms»: 1 Apmeklējumi
Hokejs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Kora «Kamēr...» koncerts: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņu komisijas: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 1 Apmeklējumi
Egle Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
Ripojošs motociklu muzejs Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 1 Apmeklējumi
Kolkas korim 15: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 1 Apmeklējumi
Sporta jaunumi: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 1 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 1 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 1 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 1 Apmeklējumi
«Mans bērns izvēlas… karjeru!»: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 1 Apmeklējumi
Ēzelīša Ī-ā dzimšanas dienā: 1 Apmeklējumi
«Tio volejs 2013»: 1 Apmeklējumi
Uzsāk maksājumus par pienu: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 1 Apmeklējumi
Koncerts Dundagas pilī: 1 Apmeklējumi
Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 1 Apmeklējumi
Uzmanīsimies vētras laikā!: 1 Apmeklējumi
Lec biznesā!: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
Šahs rudenī: 1 Apmeklējumi
Līgo, līgo!: 1 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Minhauzens 2013: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki: 1 Apmeklējumi
Bibliotēka 2005. gadā: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 1 Apmeklējumi
Teātra izrāde: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 1 Apmeklējumi
Barons Bunduls: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris Latgalē: 1 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Klusus un mierīgus svētkus!: 1 Apmeklējumi
Koncerts Rojā: 1 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 1 Apmeklējumi
Salidojums Kolkas mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 1 Apmeklējumi
Izglītība: 1 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki