Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Pasākumu kalendārs: 14 Apmeklējumi
zinas:2010.04.06.koru_koncerts|Koru sadziedāšanās Dundagā]] * 16.04.2010 plkst. 20.00 dzejas izrāde «Sibi... ele|Izdevniecības «Annele» grāmatu tirdzniecība]] Dundagā. * 23.05.2010 Dundagas mākslas un mūzikas skola... ncerts Talsos * 30.05.2010 pensionāru pasākums Dundagā. ===== JŪNIJS ===== * 1.06.2010 Kurze... «Barona taka» (Tartu – Dundaga) noslēguma svētki Dundagā * 31.07.2010 [[zinas:2010.07.14.sporta_dienas_n
2012. gads: 13 Apmeklējumi
12 plkst. 10.00 [[/zinas/2012.07.24.sporta_svetki|Dundagā «Mazās skolas» stadionā sporta svētki]]. Plkst 21... 08.2012 plkst. 10.00 [[zinas/2012.06.05.volejbols|Dundagā «Mazās skolas» stadionā novada atklātā pludmales... uguns_nakts|Senās uguns nakts]]** \\ Plkst. 16.00 Dundagā laukumā pie pils lāpas aizdegšana un stafetes skr... ouds. * 01.09.2012 [[zinas/2012.06.05.volejbols|Dundagā novada atklātā pludmales volejbola čempionāta vīr
2013. gads: 11 Apmeklējumi
emā»]]. * 19.01.2013 [[/zinas/2013.01.11.hokejs|Dundagā hokeja sacensības]]. Plkst. 17.00 ledus diskotēka... 13.03.18.25._marta|plkst. 13.00 piemiņas pasākums Dundagā pie šķeltā akmens]]. * 28.03.2013 plkst. 13.00 ... [[zinas/2013.03.25.lieldienas|Lieldienu svinības Dundagā un Kolkā]]. * 28.03.2013 plkst. 18.00 dievkalp... rīva. * 24.05.2013 [[zinas/2013.04.11.mamografs|Dundagā mobilais mamogrāfs]]. * 24.05.2013 plkst. 11.0
Pagasta kultūras pieminekļi: 10 Apmeklējumi
|II|P|Anstrupes kapos| |Dundagas pilskalns| |I|V|Dundagā Sporta ielā 22| |Piemiņas zīme «Krokodils» (veltī... stiprajiem vīriem, tēlnieks O.Skarainis)| |P| |Dundagā starp aptieku un pienotavu| |Čuguna lielgabals|17.gs.|II|R|Dundagā E.Dinsberga un Pils ielas stūrī| |Piemiņas zīme 1... m, kritušajiem ciema iedzīvotājiem|1905.-07.|II|R|Dundagā laukumā starp pili un baznīcu| |Piemiņas zīme (re
2013.gads: 9 Apmeklējumi
013-04.08.2013 [[zinas/2013.07.29.minhauzens_2013|Dundagā «Minhauzena svētki 2013»]]. * 02.08.2013 Mazirb... /2013.07.05.mobilais_mamografs|mobilais mamogrāfs Dundagā]] * 16.08.2013 [[zinas/2013.08.14.skrejiens_apk... es volejbolā 3. posms * 24.08.2013 plkst. 10.00 Dundagā novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā 4. ... bris ===== * 02.09.2013 Zinību dienas pasākumi Dundagā. * 07.09.2013 plkst. 12.00 [[zinas/2013.09.04.
JANVĀRIS: 8 Apmeklējumi
zinas/2012.03.21.pieminas_diena|Piemiņas pasākums Dundagā]]. * 29.03.2012 no plkst. 10.00 līdz 13.00 [[zi... 12.03.15.ricu_kazas|Riču kāzas]]. * 09.04.2012 Dundagā [[zinas/2012.04.03.orientesanas|orientēšanās sace... 9._aprili|Finanšu komitejas sēde]] * 20.04.2012 Dundagā un Ugālē [[zinas/2012.04.13.projektu_iesniedzejie... 25.biblioteka_svin|jubilejas pasākums «Bibliotēka Dundagā kopš 1891. gada»]]. * 28.04.2012 plkst. 14.00 K
2011. gads: 7 Apmeklējumi
s:2011.05.25.kurzemes_dziesmu_diena|Dziesmu diena Dundagā]] ([[:zinas:2011.06.01.koncerta_programma|koncert... tiem. * 13.08.2011 Putnu pašvaldību salidojums Dundagā. * 17.08.2011 Finanšu komitejas sēde * 20.08... a_24._augusta|Novada domes sēde.]] * 27.08.2011 Dundagā sporta sacensības «Sportiskākā komanda». * 28.... ārkārtas]] domes sēde * 30.09.2011 Miķeļdiena Dundagā. ===== OKTOBRIS ===== * 1.10.2011 [[:zinas:2
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 5 Apmeklējumi
====== Visā Dundagā ir apmākušās debesis ====== **6. XII plkst. 8.00 no rīta ārkārtas domes sēdē pēc 5 de... zemes... Jā, bet kāpēc virsrakstā minēts: visā Dundagā ir apmākušās debesis? Tāpēc, ka tā vienkārši bija... Par notikumiem Dundagas novadā ====== Labdien! Dundagā 6. decembrī notika svarīgs notikums. Pamatojoties... ek atbrīvota cien. Gunta Abaja. Kādu iemeslu dēļ Dundagā nemīl gudrus un profesionālus cilvēkus? Novada do
Valsts svētkos: 5 Apmeklējumi
na. ** {{gallery>>:zinas:2010:11:18.nov.d}} Gan Dundagā, gan Kolkā atskanēja valsts himna, Kolkā arī lībi... a domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Pirvits — Dundagā un priekšsēdētājs Aldons Zumbergs — Kolkā. Ar mu... iem sveicieniem iepriecināja novada pašdarbnieki. Dundagā īpaši jāuzteic vidusskolas jauktais koris, kura a... vērtējuši pārējie novada iedzīvotāji un deputāti: Dundagā Daci Treinovsku, Agnesi Neparti, Gunti Kārklevalk
JURIS BĀRS: 5 Apmeklējumi
dibina ģimeni. Tad 1844.g. atbrīvojas ārsta vieta Dundagā — tobrīd labākā Kurzemē. No 26 pretendentiem šo v... dundagas_doktorats.jpg|Dundagas doktorāts}} :: **Dundagā aizvadītie vienpadsmit gadi ir visskaistākie Jura... eda augstas koka laipas. ::Ienākumi Jurim Bāram Dundagā ir labi, taču arī darbs te prasa īpašu izturību, ... bija paveicami. Blakus ārsta darbam **Juris Bārs Dundagā rosīgi pēta latviešu valodas jautājumus**. Tieši
Paziņojums par iepirkumu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»: 4 Apmeklējumi
umu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā» ====== | {{:logo:kf.jpg?170|}} {... ukums |<<Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā>> | |Projekta numurs |Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/V... s |<<Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā>> | |Apraksts |Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība Dundagā un Jaundundagā, artēzisko aku ierīkošana un apgād
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 4 Apmeklējumi
umurs |«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā», \\ Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034. | |Iepi... s un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā» ID. Nr.ZIEM2012/1/KF . | |Pretendents, kam pie... umurs |«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā», \\ Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034. | |Iepi... projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» pakalpojumi papildus darbiem» (ZIEM2012/2/KF).
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 4 Apmeklējumi
s un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā» paredzētie būvdarbi projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» ir pabeigti. ** {{gallery>:zinas:2013:06:u}} ... vētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbi Dundagā radīja samērā lielus apgrūtinājumus iedzīvotājiem... projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» ieguldīti vairāk nekā divi miljoni latu, no tiem
Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»: 4 Apmeklējumi
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā» ====== | {{:logo:kf.jpg?170|}} {{:logo:dp.gif?9... ukums |<<Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā>> | |Projekta numurs |Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/V... un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā>> | |Identifikācijas numurs |ZIEM-2009/2 | |Apr... vniecība Jaundundagā un dūņu lauka rekonstrukcija Dundagā. | | | | |Nolikuma saņemšanas vieta un laiks |S
Paziņojums par iepirkumu «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā»: 4 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 4 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 4 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 4 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrība «Dundaga»: 4 Apmeklējumi
Novadnieki: 4 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Dundaga»: 4 Apmeklējumi
Dubultsvētki aizvadīti godam: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 4 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 4 Apmeklējumi
Apbalvojumi: 4 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 3 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 3 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 3 Apmeklējumi
Koncerta programma: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 3 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 3 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 3 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 3 Apmeklējumi
«Mazā Eiropiāde» atkal Dundagā: 3 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 3 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 3 Apmeklējumi
Jauns bankomāts Dundagā: 3 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 3 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 3 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 3 Apmeklējumi

Warning: include_once(/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear-addons:/usr/share/pear') in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Fatal error: Class 'Point' not found in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 612