Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2011. gads: 34 Apmeklējumi
čiem ielūdz «Tals’ Trimiš». * 24.01.2011 plkst. 16.30 Dundagas bibliotēkā Kubalu skolas - muzeja pas... un pensionāriem — Ls 2. * 25.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē lektore — vides gide... ūrismā. ===== MARTS ===== * 03.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē. Lektore — Talsu nov... tās lietošanas iespējas». * 10.03.2011 plkst. 16.00 Dundagas pils mazajā zālē par jaunumiem, iecer
2008. gada iepirkumi: 29 Apmeklējumi
āvājumu iesniegšanas termiņš |17.12.2008. plkst. 16.00 | |Kontaktpersona |izpilddirektors Andris Koj... āvājumu iesniegšanas termiņš |26.11.2008. plkst. 16.00 | |Kontaktpersona |izpilddirektors Andris Koj... zpildītājs |SIA «Pretpils» | |Līgumcena| Ls 3075,16 (bez PVN)| =====Gaiteņa remonts===== |Izsludi... āvājumu iesniegšanas termiņš |12.11.2008. plkst. 16.00 | |Kontaktpersona |pils direktore Baiba Dūda,
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 26 Apmeklējumi
*RĪGAS AO**||**9:55**| |15:55|▼|Lielupe|▲|9:30| |16:03|▼|Dubulti|▲|9:22| |16:07|▼|Pumpuri|▲|9:18| |16:13|▼|Vaivaru rehabilitācijas centrs|▲|9.12| |16:19|▼|Kauguru tirdzniecības centrs|▲|9:06| |16:23|▼|Ja
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 25 Apmeklējumi
|Rīgas autoosta||10.00| |15.55|▼|Lielupe|▲|9.35| |16.03|▼|Dubulti|▲|9.27| |16.07|▼|Pumpuri|▲|9.23| |16.13|▼|Vaivaru rehabilitācijas centrs|▲|9.17| |16.19|▼|Kauguru tirdzniecības centrs|▲|9.11| |16.23|▼|Ja
2012. gads: 24 Apmeklējumi
==== ===== JŪLIJS ===== * 01.07.2012 plkst. 16.00 Dundagas parkā «Eiropiādes» koncerts, piedalās... * 19.07.2012 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.16.2012._gada_19._julija|Finanšu komitejas sēde.]] ... zstādes atklāšana. * 22.07.2012 [[zinas/2012.07.16.velobrauciens|Velomaratona «Barona taka» (Tartu –... .]] * 23.07.2012 plkst. 10.00 [[zinas/2012.07.16.velobrauciens|tradicionālā Barona apļa brauciens
2013. gads: 20 Apmeklējumi
amma «Multenītes sniegā»]]. * 04.01.2013 plkst. 16.00 pilī [[zinas/2012.12.27.uznemejiem|Novada uzņē... tības un kultūras jautājumu komitejas sēde]]. * 16.01.2013 plkst. 18.30 jaukto koru kopmēģinājums V... tības un kultūras jautājumu komitejas sēde]]. * 16.02.2013 [[/zinas/2013.02.08.galda_speles|plkst. 10.00 pilī sacensības galda spēlēs]]. * 16.02.2013 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā [[zinas/
JANVĀRIS: 19 Apmeklējumi
12 plkst. 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.16.2012._gada_19_._janvari|Finanšu komitejas sēde]].... === * 07.02.2012 Dundagas pilī [[zinas/2012.01.16.veltijums_editei_piafai|Edītei Piafai veltīts kon... i 20. gs. 70.–80. gadu stilā! Ieeja par Ls 1. * 16.02.2012 plkst. 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.02.13.2012._gada_16._februari|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.02.201
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 18 Apmeklējumi
iedāvājumu iesniegšanas termiņš|19.10.2009. plkst.16.00 | ^Kontaktpersona|Kubalu skolas - muzeja vadī... iedāvājumu iesniegšanas termiņš|28.09.2009. plkst.16.00 | ^Kvalifikācijas prasības| - LR Uzņēmumu reģ... iedāvājumu iesniegšanas termiņš|07.09.2009. plkst.16.30 | ^Kvalifikācijas prasības| - LR Uzņēmumu reģ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|18.08.2009. plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. ok
Pasākumu kalendārs: 13 Apmeklējumi
ika franču komēdija «Uzmanīgi ar sievietēm»]] * 16.03.2010 Leģionāru atceres pasākums: ziedu nolikš... ags.lv|www.kolkasrags.lv]] * 07.04.2010 plkst. 16.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar Saeimas deputā... 06.koru_koncerts|Koru sadziedāšanās Dundagā]] * 16.04.2010 plkst. 20.00 dzejas izrāde «Sibillas dien... s Dundagas luterāņu baznīcā. * 1.09.2010 Plkst. 16.00 Kolkas mūzikas skola aicina audzēkņus un vecāk
2013.gads: 11 Apmeklējumi
zinas/2013.07.24.sporta_diena|Sporta diena]]. * 16.08.2013 [[zinas/2013.07.05.mobilais_mamografs|mobilais mamogrāfs Dundagā]] * 16.08.2013 [[zinas/2013.08.14.skrejiens_apkart_latvi... s, plkst. 14.00 Āžos, plkst. 15.00 Vīdalē, plkst. 16.00 Latevē, plkst. 17.00 Kaļķos. * 10.08.2013 ka... lidojums Dinsberga skolā]]. * 12.09.2013 plkst. 16.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.09.02.2013._gada
Dundagas novada saistošie noteikumi: 8 Apmeklējumi
enti:saistosie:2010.06.22._saistosie_noteikumi_nr.16_par_alkoholisko_dzerienu_mazumtirdzniecibu_noviet... _novada.pdf | 2010.06.22. saistošie noteikumi Nr.16 Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību noviet... enti:saistosie:2011.09.29._saistosie_noteikumi_nr.16_par_dundagas_novada_pasvaldibas_budzeta_grozijumi... ._gadam.pdf | 2011.09.29. saistošie noteikumi Nr.16 Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 8 Apmeklējumi
kumenti:novads:2012.07.26._saistosie_noteikumi_nr.16_grozijumi_dundagas_novada_domes_28.04.2011._saist... s_novada_.pdf|26.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 16 Grozījumi Dundagas novada domes 28.04.2011. saist... i:saistosie:d:26.09.2013._saistosie_noteikumi_nr._16_grozijumi_23.09.2009._saistosajos_noteikumos_nr._... _kopijam_.pdf|26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 16 Grozījumi 23.09.2009. saistošajos noteikumos nr.
Sporta svētki: 7 Apmeklējumi
riešiem, tautasbumbai sievietēm. * Plkst. 10.55–16.00 Spēles pēc grafika volejbolā vīriešiem, volej... Individuālās sacensības petankā. * Plkst. 12.00-16.00 Spēles pēc grafika tautasbumbā sievietēm. *... 5.00 Šautriņu mešana sievietēm. * Plkst. 13.00-16.00 Soda sitieni vārtos. * Plkst. 14.00-16.00 Vasaras biatlons. * Plkst. 16.00-16.40 Spēka staf
Dievkalpojumi novadā un kaimiņos: 7 Apmeklējumi
znīcā** Ziemassvētku dievkalpojums 24. XII plkst. 16.00, pirms tam plkst. 15.30 koncerts. 26. XII diev... 13.00 pilī. **Baptistu draudzē** 24. XII plkst. 16.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums, 25. XII plk... dievkalpojums ar bērnu programmu, 25. XII plkst. 16.00 dievkalpojums ar jauniešu programmu. Ziemassv... istiešu **draudzē «Prieka Vēsts»** 26. XII plkst. 16.00 Dundagas tautas namā. Uz svētku dievkalpoj
Iedzīvotāji: 6 Apmeklējumi
Pārdod auto: 6 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 6 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 6 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 5 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 5 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 5 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 5 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 5 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 5 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
Interešu pulciņi: 4 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 4 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 4 Apmeklējumi
Pakalpojumi un tirdzniecība: 4 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 4 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 3 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 3 Apmeklējumi
No pērnā gada arhīva: 3 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 3 Apmeklējumi
Darba laiks: 3 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 2 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 2 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 2 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 2 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 2 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 2 Apmeklējumi
Atceltie autobusi: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Egles iedegšana pie Dundagas pils: 2 Apmeklējumi
Piekraste mākslinieku acīm: 2 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 2 Apmeklējumi
Izstāde «Līvzemē» Lībiešu tautas namā: 2 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 2 Apmeklējumi
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 2 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 2 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 2 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 2 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 2 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 2 Apmeklējumi
Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas»: 2 Apmeklējumi
Seminārs nākamajiem uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 2 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 2 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 2 Apmeklējumi
Grāmata «Lībiešu krasta stāsti»: 2 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 2 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Kā organizācijām veidot publisko tēlu?: 2 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 2 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 2 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Mūsējie danco un dzied: 2 Apmeklējumi
Pils diena: 2 Apmeklējumi
Liliju izstāde: 2 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 2 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 2 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 2 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 2 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 2 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 2 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 2 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 2 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 2 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 2 Apmeklējumi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 2 Apmeklējumi
Elektrības norēķinu kartes: 2 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 2 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 2 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 2 Apmeklējumi
Atvari: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
2007. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 2 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 2 Apmeklējumi
Pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 1 Apmeklējumi
Grupas: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 1 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 1 Apmeklējumi
Jaunās «SlÄ«teres nacionālā parka Ziņas»: 1 Apmeklējumi
Autobusi atsāk braukt!: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 1 Apmeklējumi
Fotoportretu stāsti: 1 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
Cirsmu izsole: 1 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 1 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 1 Apmeklējumi
Sarunu vadīšanas prasmes darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Reģionālajiem uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 1 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 1 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 1 Apmeklējumi
Futbola sezonas noslēgums: 1 Apmeklējumi
Putenī: 1 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 1 Apmeklējumi
Mūsu volejbolistu atzīstamais sasniegums: 1 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 1 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Dundagas luterāņu 10. draudzes dienas: 1 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 1 Apmeklējumi
Nodibināts «Dundadznieku kauss»: 1 Apmeklējumi
«Sarmas» rudens balle: 1 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Mākslas skolas panākums: 1 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
Diploms no Japānas!: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 1 Apmeklējumi
SanākÅ¡ana par tÅ«rismu: 1 Apmeklējumi
Izņemsim pārtikas pakas!: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
PAZIŅOJUMS: 1 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 1 Apmeklējumi
Aicinām jauniešus!: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 1 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 1 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Kolkā: 1 Apmeklējumi
Talsu slimnÄ«cas diena: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Atlaides veselības centrā: 1 Apmeklējumi

Warning: include_once(/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/../geophp/geoPHP/geoPHP.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear-addons:/usr/share/pear') in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 21

Fatal error: Class 'Point' not found in /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/lib/plugins/openlayersmap/StaticMap.php on line 612